2.2 Reactie op discussiestuk 2: Tactical Decision Game

 

Allereerst complimenten voor het invoeren van deze nieuwe rubriek. Ik denk dat het een prima methode is om de Sinte Barbara (nog) meer een vakblad voor artilleristen te maken. Helaas was ik te laat met het formuleren van een reactie op discussiestuk 1 dus hierbij mijn inzending voor discussiestuk 2, waarbij ik wil aangeven dat ik, als Airborne voorzijde-artillerist, positief verrast ben door de opzet van deze TDG!

De aannames waarop ik mijn uitkomst heb gebaseerd:

Wij treden op in bataljons of brigade verband. Dit hogere niveau draagt dan ook zorg voor de deconflictie tussen GBFS en Air assets (waarbij ik wel een voorstel/ advies kan aangeven)

In mijn FST bevindt zich zowel JTAC als FO capaciteit, beschikt over 1 voertuig en over voldoende communicatiemiddelen om over drie assen (uitgestegen) op te treden

De pelotons beschikken over All Arms Observers (AAO, opgeleid cfm Vuursteunbulletin 2018V03)

De pelotons blijven west van PL Juniper

Het 120mm mortier peloton bestaat uit 4 guns

Mijn operatieconcept voor de inzet van Vuursteun in deze operatie:

Met behulp van de PUMA wordt zo vroegtijdig mogelijk de vijand onderkend, dwz zodra zij hun TAA verlaten

Aansluitend wordt door de PUMA onderkend welke route de vijand neemt (via de noordelijke as, centraal door het vak of via de zuidelijke as)

Vijand die via de noordelijke of zuidelijke as verplaatst wordt middels Harass danwel Suppress vuren van het 120mm mortier peloton naar de centrale as gestuurd. Doelopsporing vindt plaats door zorg van de PUMA

De vijand op de centrale as wordt door de AH’s in de Engagement Area aangegrepen en vernietigd. Hier ligt het zwaartepunt van de inzet van de Vuursteun: Find & Fix op de flank en Strike & Exploit centraal door de AH’s

Vijand die niet naar de centrale as gaat en dus verder richting west verplaatst, stuit op een hindernis van de pelotons. Deze hindernis ligt uiteraard onder waarneming van de FO en is gecombineerd met een gepland vuur. Dit geplande vuur ligt op minimaal 350m (mortier) of 500m (artillerie) van eigen troepen (Trigger Distance Danger Close procedure met SQ/ Delay buis) en wordt als direct FFE afgevuurd. De keuze tussen mortier of artillerie hangt af van het (verwachte) doelaanbod en wordt bepaald door de FO

Mocht de vijanddruk te hoog worden in front van de opstelling zal het peloton moeten afbreken. Dit zal gebeuren onder dekking van een gepland Smoke Screen van het 120mm mortier peloton en wordt geleid door de AAO

Ik verdeel mijn FST over drie assen: ikzelf bij de commandant, mijn FO(gp) op de as waar de vijand verplaatst en de JTAC (TACP) met zicht op de Engagement Area

Het 120mm mortier peloton betrekt een Mortar Manoeuvre Area (MMA) en levert vanuit daar vuursteun. Om de dreiging van Counter Battery Fire te verminderen wordt in die MMA sectiegewijs opgetreden

Afhankelijk van het deconflictieplan van het hoger niveau zullen de AH’s gedeconflicteerd worden met de GBFS assets. Mijn advies naar dit hogere niveau zou zijn het plannen van een Battle Position (BP) west van PL Juniper waar de AH’s kunnen manoeuvreren

Ik wil uiterlijk 1400LT (H-1 uur) de locaties van alle gelande vuren hebben, zodat ik dit kan doorgeven aan het 120mm mortier peloton en het hogere niveau

Ik voeg als bijlage een schematische weergave van mijn operatieconcept toe

Met vriendelijke groet,

 

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB