Barbara-vandevoorzitter

2023 – Jubileumjaar VOA 75 jaar

De Vereniging Officieren Artillerie viert dit jaar een jubileum. Opgericht vlak in 1948 vlak na de Tweede Wereld Oorlog, bestaat onze vereniging dit jaar 75 jaar. We zullen daar in de loop van het jaar gepaste aandacht aan besteden met een thema-uitgave van de Sinte Barbara. 75 jaar lijkt oud, en dat is het ook wel een beetje, maar we hebben een zustervereniging die dit jaar zelfs haar 125 jarig jubileum viert; de Cadetten Wapen Vereniging der Artillerie werd samen met het Cadettencorps opgericht in 1898. Ik feliciteer het bestuur en de leden van harte met dit mooie jubileum en wens hen een mooie jubileumbijeenkomst.

Het jaar kon gelukkig weer beginnen zoals we lange tijd gewend zijn, met de jaardag Artillerie op het ASK. COVID lijkt een spook uit het verleden, geen beperkende maatregelen en alles lijkt weer bij het oude. Tot zover niets aan de hand.

Niets is minder waar. De oorlog in de Oekraïne woedt voort. Het beheerst niet meer elke dag de voorpagina’s van de kranten. Er lijkt hier sprake van een merkwaardig gewenningsproces. Toch mogen en kunnen we onze ogen niet sluiten voor het enorme menselijke leed dat wordt veroorzaakt door deze oorlog. Een oorlog die een grote invloed heeft op onze samenleving en zeker op de defensieorganisatie.

Op alle fronten wordt nagedacht over de manier waarop we ons moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Welke conclusies moeten we trekken voor de dreiging waar tegen we op moeten treden, wat betekent dat voor onze organisatie, onze middelen, ons operationele optreden.

Welke rol speelt de artillerie in dit nieuwe optreden en wat heb je daar voor nodig. Hetzelfde geldt voor de luchtverdediging. We hebben in de vorige Sinte Barbara al aangekondigd dat we als VOA graag meedenken bij deze ontwikkelingen. De Kenniscentra en de parate eenheden organiseren dit jaar een reeks van bijeenkomsten waarbij diverse aspecten van de oorlogsvoering uitgediept worden. De eerste bijeenkomst van het project ‘Vechten met Vuur’ werd voorafgaand aan de jaardag Artillerie gehouden op het ASK en werd massaal bezocht ook door leden van de VOA. Het was een bijzonder interessante bijeenkomst waarbij ingegaan werd op de rol van vuursteun, een terugblik op de organisatie en een kijk in de toekomst. U kunt een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst lezen op VOAWeb. De inbreng van de leden van de VOA – actief dienend en post actief – tijdens deze bijeenkomsten wordt zeer op prijs gesteld en wellicht wordt u persoonlijk benaderd om uw kennis en ervaring te delen.

De ontwikkelingen gaan snel. Een tastbaar bewijs is de aankondiging van de Staatssecretaris van Defensie dat het contract voor de aanschaf van raketartillerie inmiddels is getekend en nog voor het einde van dit jaar de eerste systemen binnenstromen. Dat heeft in het verleden wel eens langer geduurd.

Het defensiebudget groeit in snel tempo. Het is zaak om dit geld voortvarend te besteden aan de juiste dingen. Snelle verwerving van materiaal is niet eenvoudig in een tijd waar alle landen om ons heen de zelfde ontwikkeling laten zien. Iedereen is op zoek zijn naar nieuwe uitrusting en munitie, terwijl tegelijkertijd de productiecapaciteit opgevoerd moet worden. Om dit in goede banen te leiden moeten we intensief internationaal samenwerken met onze partners en de industrie. Voor de operationele samenwerking kijkt de Koninklijke Landmacht vooral naar Duitsland. Met de recente integratie van de 13 Nederlandse Brigade in de Duitse 10 Pantser Divisie zijn alle drie de Nederlandse Manoeuvrebrigades gekoppeld aan een Duitse Divisie. Deze samenwerking wordt verder verdiept door de operationele concepten op elkaar af te stemmen en zoveel als mogelijk het zelfde materiaal aan te schaffen.

De artillerie en luchtdoelartillerie werken al zeer nauw samen met de Duitse collega’s en deze ontwikkelingen zullen de samenwerking nog meer versterken en verdiepen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar georganiseerd door de Afdeling Gelderland en vindt plaats op 10 mei op het Landgoed Bronbeek. In deze uitgave van de Sinte Barbara en op VOAWeb vind u informatie over de bijeenkomst en kunt u zich opgeven voor de ALV. Ik roep u graag op, om indien u hiertoe in staat bent, aanwezig te zijn. Een grote opkomst doet niet alleen recht aan de inspanningen van de Afdeling Gelderland om er een mooie bijeenkomst van te maken. Maar bovenal is het een voortreffelijke gelegenheid om mensen te ontmoeten uit alle geledingen van onze vereniging. Ik hoop velen van u te spreken op 10 mei.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB