75 jaar VOA

Voor u ligt een Jubileumnummer. Onze vereniging bestaat 75 jaar en dit nummer concentreert zich vooral op de laatste 25 jaar van die 75. Dat waren helaas niet de beste jaren voor ons eens zo grote en machtige Wapen. De meeste leden herinneren zich nog het grote aantal afdelingen, de diversiteit aan wapensystemen, de gelaagdheid van de Artillerie en niet te vergeten de Lucardi-prijs.

Veel, zo niet alles daarvan is verdwenen of geminimaliseerd. Dat zou allemaal nog te begrijpen zijn als de wereldvrede inmiddels was uitgebroken, maar dat kunnen we toch niet echt vaststellen.

Het Nederlandse volk maakt zich echter nog geen zorgen. Slechts 3% van de kiezers neemt het onderwerp Krijgsmacht mee in de overwegingen om op een bepaalde partij te stemmen. Dat maakt ook niet zoveel uit want ook in de programma’s van vrijwel alle partijen staat Defensie helemaal achteraan en met een minimale hoeveelheid tekst en geen visie weggestopt in het partijprogramma.

Ik merk dat ik meegesleept wordt…..Het is tenslotte een feestnummer met fijne artikelen uit zowel het roemruchte verleden, met herinneringen van legendarische Artilleristen, als uit het nu, met mooi afdelingsnieuws, als naar de toekomst toe met plannen om weer een groot en machtig wapen te worden met een nieuwe vuursteundoctrine.

De redactie wordt uitgebreid met Lkol Marcel van Weerd. In zijn rol als chef staf (op zijn lijf geschreven) zal hij de eindredacteur bij de les houden waardoor de verschijningsdata punctueel gaan kloppen…. (zei hij, vol ingehouden hartstocht…)

Voor de inhoud ter gelegenheid van 75 jaar VOA van Sinte Barbara 2023-4 heb ik als co-redacteur mogen opgetreden naast Teun. Hoewel het voor mij zeker geen dagelijks werk is om een blad als de Sinte Barbara te “produceren” heb ik er toch de nodige plezier aan gehad. Eens te meer is mij duidelijk geworden dat de opgave die Teun eens in het kwartaal heeft voorwaar geen sinecure is. In het begin van het jaar heb ik met Bart Rosengarten, Teun en Henk van Rijssen samen gezeten om een plan te maken om een (lezens)waardig jubileumnummer te realiseren. Daarna zijn verschillende mensen benaderd om zorg te dragen voor content. Hoewel de inhoud van ons lijfblad deze keer grotendeels bestaat uit een terugblik op met name de laatste 25 jaar van het bestaan van de VOA vonden we toch ook dat de herkenbaarheid met een aantal vaste rubrieken en actueel nieuws niet mochten ontbreken in dit nummer. Ik hoop dat u veel leesplezier heeft aan het voorliggende nummer en wil alle scribenten die de moeite hebben genomen een bijdrage te leveren van harte bedanken. Chapeau: Bart, Henk, Piet, Jos, Gijs, Gert, Kelvin, Jan, Jan Piet, Piet, Tom, Gerrit, Ronald, Jurjen. Tot slot een groot compliment aan Rick onze opmaker voor het fantastische resultaat wat je hebt gemaakt uit al die brei aan documenten en foto’s. Ik wens u een fijne kerst en een gezond en mooi 2024.

Uw eindredacteur
Teun Baartman

Redacteur 75 jaar VOA
Lkol Marcel van Weerd

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB