Barbara-vanderedactie

75 Jaar

Voor u ligt de tweede Sinte Barbara van het 75e jaar dat ons lijfblad bestaat.

U ziet een nogal bijzondere cover. Onze oud-voorzitter met de Wapenoudste. Bijzonder is het zeker want onze Bart is vanaf nu geen oud-voorzitter meer. Hij is bevorderd tot Ere-voorzitter van de Vereniging Officieren der Artillerie. Die eer is slechts aan zeer weinigen voorbehouden maar ik weet zeker dat niemand ook maar de geringste twijfel heeft dat hem deze eervolle positie volledig toekomt. Van Harte gefeliciteerd Bart!

Mij past ook nog een excuus. In het vorige nummer stond een artikel waarin een goed geschreven kritiek werd gegeven op het stuk Recce Strike van onze vaste schrijver Kolonel der Huzaren Hans van Dalen. Helaas is ten onrechte de naam van de schrijver niet weergegeven. Ik wil dit hier herstellen, de schrijver is Luitenant-kolonel b.d. Edwin de Ronde. Ook in zijn actieve periode was Edwin al een gekend denker al het gaat om militaire operaties en in het bijzonder de rol van de Artillerie daar in. Gelukkig gaat hij daar mee door en ook in dit nummer staat weer een artikel van zijn hand over de Russische Artillerie.

Hans van Dalen is ook weer prominent aanwezig. Dit keer met een uitzendingsverslag van een nogal bijzondere missie. Het handelt over de ingewikkelde opdracht die op dit moment (nog net) in Erbil/Irak wordt uitgevoerd. Ook dit hoort bij ons militaire handwerk en zoals u kunt lezen doet dit soort missies een heel ander soort beroep op onze militairen. Je moet het maar kunnen.

In dit nummer nogal wat nieuws over de reorganisatie en vooral de groei van ons Wapen. Goed nieuws dus. Ik hoop dat we behalve naar technologie en innovatie ook blijven investeren in kwantiteit. De meer dan 20 afdelingen die we hadden om in een Legerkorpsvak van 75 kilometer breed op te treden kunnen niet alleen maar vervangen worden door slechts een paar hoog mobiele en zeer precieze wapensystemen. Massa is Kassa is weliswaar een uitspraak van een morsige meneer uit een fout televisieprogramma maar er zit zeker ook veel waarheid in…

Dit is het laatste nummer voor de zomervakantie. De redactie wenst u alvast een hele fijn en verdiend verlof. Dit geldt zeker ook voor onze b.d.’ers want al denken sommigen dat deze afkorting staat voor “buitengewoon deskundig” hij betekent vooral “bijzonder druk”

Teun Baartman

Kolonel der Artillerie b.d.

Eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB