Aan alle leden van de Vereniging Officieren Artillerie

In St. Barbara 2023 nr. 4 heeft u de convocatie gehad voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 30 mei 2024 te Zwolle. Die dag staat in het teken van onze Artillerie en ons leger. Op deze ALV staan we ook stil bij onze 75-jarige vereniging, opgericht op 12 november 1948. Naast de ontvangst op het provinciehuis o.a. door de Commissaris van de Koning dhr. Andries Heidema en de burgemeester van Zwolle dhr. Peter Snijders volgt de ALV en de lunch.

Het jubileum van onze vereniging betekent een geweldige show van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (zo volledig mogelijk aanwezig; ruim 50 personen). Daarna volgt de prachtige presentatie van het Korps Rijdende Artillerie (“De Gele Rijders”) met een optreden met een 6- of 4-span paarden met het getrokken 6-veldkanon. Met de ruiters in traditioneel tenue wordt het kanon instelling gebracht en twee keer afgevuurd. De manege KRA is het hippisch centrum van de krijgsmacht in ’t Harde.

Op het voorplein van het Provinciehuis staan artillerie (rups)-voertuigen van de historische collectie Veldartillerie in Oldebroek ter bezichtiging. Ook zal er een public relations/wervingsstand van de Artillerie staan. Het middag programma bestaat uit de ontwikkeling van de zware trucks van Scania (Civiel en Defensie); productie, inbouw, onderhoud etc. Aan het eind van de middag zijn we te gast bij het College Deltion met een presentatie van de Opleiding Orde en Veiligheid MBO voor Defensie en daarna onze borrel en diner. Kortom een speciaal en aantrekkelijk programma.

De dag begint vroeg om 09.00 uur tot 09.45 uur inloop, registratie en koffie/thee. Als werkgroep zijn we overtuigd dat u daar bij aanwezig wilt zijn. Het is een complete en aantrekkelijk bijzondere dag over onze Artillerie. Een ieder zal dit ervaren in de hoofdstad Zwolle van de provincie Overijssel. De omgeving bij het provinciehuis is voor publiek toegankelijk. De Nederlandse Artillerie in het teken van Vrede en Veiligheid. Wij nodigen alle VOA leden uit om deze dag mee te maken. De Artillerie staat nu in de schijnwerpers. De ontwikkelingen gaan snel: de 2e afdeling staat in de steigers en nieuw materiaal o.a. raketartillerie en de nieuwe Multi Missie Radar staan op binnenkomen. U bent deze dag van harte welkom. “Hoort zegt het voort!” Via de website kunt u zich aanmelden. In verband met beperkte parkeermogelijkheid wordt u verzocht zoveel mogelijk samen te rijden. Artillerie ONS wapen om trots op te zijn. Samen zijn we sterk!

Hartelijke groet en tot ziens op 30 mei 2024.     Werkgroep van de VOA afdelingen Noord en Fryslân    

Login ledengedeelte VOAWEB