Barbara-vanderedactie

AAN DE LATE KANT…

De Sinte Barbara is laat dit jaar, wat is er aan de hand? Inderdaad de Barbara is een stuk later dan gepland. De reden hiervoor is in haar geheel toe te schrijven aan uw eindredacteur. Ik ben door verdrietige familieomstandigheden een tijdje letterlijk “uit het veld geslagen” geweest. Een nieuwe gewaarwording voor me, maar wel een die er voor zorgde dat er weinig meer uit mijn handen, laat staan mijn pen vloeide.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals de filosoof des vaderlands al schreef. U hoeft nu een heel stuk minder lang op het volgende nummer te wachten.

Defensie staat tussen het geweld van boeren, stikstof, PFAS, onderwijs en bouwend Nederland misschien niet op de voorpagina van het nieuws, maar schijn bedriegt. In Den Haag staat het wel degelijk op de agenda. Onze premier en onze minister hebben bij de NAVO beloofd dat ze zullen toewerken naar een budget van 2% van het BNP. Nu weten we allemaal dat een politieke belofte nog heel iets anders is dan een zekerheidje, maar het is wel iets dat onze hoogste commandanten kunnen gebruiken in hun overleg in Den Haag.

Reden te meer om ons nette pak maar eens aan te trekken voor een interview met onze Staatssecretaris Barbara (what’s in a name) Visser. Verwacht geen wereldschokkende uitspraken, het blijven politici, maar lees tussen de regels door.

Dit nummer weer veel aandacht voor het Korps Luchtdoelartillerie. Onze samenwerking gaat steeds beter en levert dus ook meer op. Voor volgend jaar is nu al een samenwerkingsverband afgesproken om een Vuursteunevent met als zwaartepunt luchtverdediging op basis De Peel te organiseren.

Het hoofdartikel is weer een serie. In twee delen zal professor Wim Klinkert zijn licht laten schijnen op de Nederlandse Reserveofficier. Ik denk een zeer interessant onderwerp gezien het ledenbestand van de VOA, maar ook met het oog op de toekomst. Wellicht wordt de reserveofficier weer heel belangrijk voor de Koninklijke Landmacht.

In dit nummer dan toch echt het artikel “Als de Russen komen”. Vorige keer al aangekondigd, zelfs prominent op de cover, maar in het blad geen letter. Dat maken we nu goed. Een stukje Koude Oorlog en dat misstaat niet 25 jaar na het vallen van de muur.

Ik wens u veel leesplezier.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB