Aanzet tot een Nieuwe Vuursteundoctrine

Door de oorlog in Oekraïne ligt de focus voor de krijgsmacht op grootschalige gevechtsoperaties. Voor de landmacht betekent dit een focus op het optreden met formaties, in het bijzonder met brigades. Na meer dan dertig jaar van stabilisatieoperaties en bezuinigingen is de kennis over het optreden met een Nederlandse brigade als onderdeel van een NAVO-operatie tegen een tegenstander als de Russische Federatie beperkt.

De verbetering van de kennis over de inzet van de vuursteun in grootschalige gevechtsoperaties doen we in stappen. Momenteel wordt de vuursteun doctrine herschreven. Parallel hieraan vindt een analyse plaats van de observaties van de oorlog in Oekraïne. Dit kan leiden tot aanpassingen van doctrine en TTP’s. Daarnaast leiden de verwerving van nieuwe capaciteiten zoals raketartillerie en radarsystemen, en de introductie van nieuwe concepten zoals de ‘Medium Brigade’ ook tot aanvullingen op doctrine en TTP’s.

In de komende afleveringen van de Sinte Barbara volgt een reeks van artikelen over vuursteun doctrine met als doel deze kennis over de inzet van de vuursteun te delen. Ik nodig u uit, om deze artikelen te lezen en daarmee uw kennis te vergroten, om hierop te reageren en uw inzichten te delen, en om met een eigen artikel zelf bij te dragen aan de kennisopbouw.

Wat is de specifieke tegenstander van de brigade? Wat zijn de tijd/ruimte-factoren? Hoe geeft de brigade invulling aan het operationeel raamwerk en het concept van verbonden wapens in het diepe gevecht? Wat betekent de gelaagdheid van de vuursteun? Hoe kan de Nederlandse brigade succesvol zijn tegen het RF-leger dat zich kenmerkt door massale inzet van artillerie? Welke rol heeft de artillerie, of de vuursteun in bredere zin, hierin?

De landmacht moet sneller en langer inzetbaar zijn met minimaal een brigade, en daarmee ook de vuursteun. De NAVO verlangt van ons een hogere operationele gereedheid en heeft het NATO Force Model (NFM) geïntroduceerd om eenheden gereed te stellen. Om aan die hogere operationele gereedheid te voldoen wordt de vuursteun de komende jaren versterkt in zowel personeel, materieel als organisatie. Om die nieuwe organisatie effectief te laten vechten is het van groot belang dat wij allen dezelfde vuursteundoctrine volgen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB