ABC & VUSTCO

Inleiding

In 2022 hebben de stichting Artillery Business Club (ABC) en het Vuursteuncommando (Vustco) de handen ineengeslagen om het vuursteunsymposium 2023 te organiseren. De gastheer was het Vustco en ABC was het platform dat in contact stond met de bedrijven.

Verslaglegging van het laatste symposium is te lezen via ons vakblad en/of de webpagina op VOA web https://voaweb.nl/participanten-van-abc/vuursteunsymposium/

De aanloop (2 jaar vooraf)

Het symposium in 2021 was, door COVID, een ONLINE-versie. In die opzet konden slechts een paar bedrijven aanwezig zijn en de rest nam deel via Internet. De beelden van het symposium 2021 zijn er nog steeds https://voaweb.nl/participanten-van-abc/vuursteunsymposium/historie/

In aansluiting op dit symposium heeft C-Vustco: kolonel Michel Roelen aangegeven dat het zijn voorkeur had om in 2023 weer een regulier symposium te organiseren.

De voorbereiding FSS 2023 (1 jaar vooraf)

Ruim tevoren zijn de bedrijven geïnformeerd over het thema van het Fire Support Symposium 2023: “FIRES IN CONTEMPORARY WARFIGHTING”. Hierdoor konden ze hun deelname en bijdrage afstemmen op dit thema. De bedrijven hebben zelf aangegeven wat ze wilden doen en wat daarvoor nodig was vanuit de gastheer. Gedurende een jaar heeft ABC i.s.m. Lkol bd. Ronald Schuurman van het Vustco naar het symposium toegewerkt door die wensen zo veel mogelijk realiteit te maken.

Het symposium 21 sep 2023

De animo voor het vuursteunsymposium 2023 was groot. Op de dag voorafgaande aan het symposium waren reeds 100 genodigden in de officierscantine bijeen. Even de cijfers:

33 Bedrijven waren met in totaal 117 personen aanwezig. Vanuit Defensie waren totaal 212 personen aanwezig als geïnteresseerde. Zij konden 7 briefings bijwonen, 7 pitches en 11 demonstraties bijwonen. De bedrijven waren bijzonder tevreden bleek bij evaluatie en het symposium en de te bezoeken locaties werden goed ondersteund met een symposium-app die volop werd gebruikt.

 

Nabeschouwing en toekomst

Financieel gezien is resultaat van het symposium zeer gunstig; dat komt mede door de steun vanuit het Vustco. De doelstelling, namelijk het financieren van 1 uitgave van de Sinte Barbara, wordt daarmee zeker gehaald.

In de organisatie van het vuursteunsymposium wordt veel energie gestoken door de gastheer en de secretaris in zijn verbindende rol. Lkol bd Kelvin de Richemont heeft dit vanaf 2018 met veel plezier gedaan. Nu zoekt ABC een opvolger voor de functie secretaris ABC.

De stijgende lijn van het symposium is ingezet en daarmee kan een volgend symposium alleen maar nog beter worden. Dat betekent groei in de doelgroep en verbeteringen op basis van terugkoppeling.

Vuursteun is een begrip, het platform wat het effect brengt is een middel…dus denk Defensie breed en niet alleen Artillerie gericht.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB