Adjudant Menting nieuwe Korpsadjudant Grondgebonden Luchtverdediging

Het Korps Grondgebonden Luchtverdediging (GLVD) heeft een nieuwe Korpsadjudant (KA). Op 17 september droeg adjudant Tonnis tijdens een indrukwekkende ceremonie op de Luitenant-generaal Best kazerne te Vredepeel zijn functie over aan adjudant Menting.

Door noodzakelijke Corona-maatregelen werd de ceremonie in aangepaste vorm uitgevoerd. Het aantal gasten was beperkt en er is in de opstelling van militairen en gasten rekening gehouden met gepaste afstand. Dit leverde een nooit eerder vertoonde opstelling op tijdens een functie-overdracht.

Adjudant Tonnis werd tijdens de ceremonie verrast door Burgemeester Fränzel van Gemeente Sint Anthonis. Voor verdiensten voor de gemeenschap Westerbeek ontving Tonnis de Koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje Nassau met zwaarden. Korpscommandant kolonel Kuijpers roemde de inzet van Tonnis tijdens de afgelopen 13 jaar.

Wapenoudste Brigade-generaal Rietdijk maakte van de gelegenheid gebruik om wachtmeester-1 Martijn de Artillerie legpenning te overhandigen voor zijn inzet voor het Korps Luchtdoelartillerie.

Namens alle Nederlandse luchtverdedigers danken wij adjudant Tonnis voor zijn initiatieven en inspanning en wensen wij adjudant Menting veel succes en geluk in het uitvoeren van deze eervolle functie.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB