Gelderland

Bestuur

De afdeling

De Afdeling Gelderland is een actieve afdeling waar de traditie hoog wordt gehouden. De maandelijkse borrel en het jaarlijkse Barbaradiner worden goed bezocht. Dit gevoel voor traditie blijkt ook uit het feit dat de samenkomsten al 55 jaar plaatsvinden in dezelfde Bodega. Dat is 3/4 van de periode van het bestaan van de VOA.

Agenda

De geplande bijeenkomsten in de Bodega zijn op de 2e vrijdag van de maand . Aanvang 17.00 uur.

Voorts is er een excursie gepland naar het bezoekerscentrum van de Grebbeberg.  In principe in September, afhankelijk van de ontwikkeling van CORONA.

Nieuws en recente bijeenkomsten

Login ledengedeelte VOAWEB