Partnervereniging Officiersmess “Blazing Skies”

Bestuur

De partnervereniging

De Officiersmess “Blazing Skies” is als partnervereniging de link tussen actief dienende militairen van de Grondgebonden Lucht-/Raketverdediging (GLRV) en de Vereniging Officieren Artillerie. Vele leden van onze officiersmess zijn ook lid van de VOA, waaronder de korpscommandant van de Luchtdoelartillerie en tevens Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdediginscommando (C-DGLC), kolonel J.C.M. Kuijpers.

Missie

Wij verenigen alle officieren en gelijkgestelde burgers werkzaam voor het DGLC om toekomstige uitdagingen samen te overwinnen.

Visie

Wij streven naar een internationale mess waarbij eenieder deel kan nemen aan gezamenlijke activiteiten en leden het eigen netwerk kunnen versterken. Dit doen wij door een aantrekkelijk jaarprogramma aan te bieden waarin wij de C-DGLC ondersteunen en leden inspraak hebben.

Agenda

20 augustus Digitale Zomersocial
1 oktober Officers dinner
15 oktober Oktoberfest
1 december ALV & social
7 december Uitreiking Jeneverkruizen
17 december Kerstsoiree

Nieuws en recente bijeenkomsten

Login ledengedeelte VOAWEB