‘s-Gravenhage

Bestuur

Bijeenkomsten en overige activiteiten

Sinds het sluiten van de Prinses Julianakazerne als Defensielocatie, is de afdeling ’s-Gravenhage van de VOA terug gekeerd op een vanouds bekende locatie in de Frederikkazerne. Voor een aantal (oud)beroeps collega’s hield het in daar waar zij kortere of langere periodes hadden gewerkt en voor allemaal, zowel beroeps als reserve, kwamen we terug in gebouw 147. In vroeger dagen was dat de officiersmess en nu is het het multifunctionele gebouw maar “what’s in a name” zolang het maar gezellig en gastvrij is.

Gebouw 147 Frederikkazerne met direct uitzicht op de kleine bar

En daarom komt de afdeling sinds januari 2010 op de derde donderdag van de maand bijeen in de kleine bar van gebouw 147 van de Frederikkazerne. Bushaltes van de lijnen 22 (bijvoorbeeld vanaf NS station CS) en 23 (bijvoorbeeld vanaf NS station Voorburg) van de HTM zijn binnen loopafstand.

De ingang van de kazerne is aan de Alkemadelaan bij het logiesgebouw. Aan die ingang is een bijgewerkt exemplaar van de ledenlijst van de afdeling aanwezig maar toch is het nodig dat de bezoekers naast het noemen van hun naam ook middels een geldig identiteitsbewijs die naam kunnen bevestigen. VOA leden van elders die de bijeenkomsten willen bezoeken, zullen de gebruikelijke procedure voor het verkrijgen van toegang moeten doorlopen. Zij kunnen dit vereenvoudigen door hetzij als introducé met een Haags lid mee te komen of zich – maar dan wel tijdig tevoren – aan te melden bij de Haagse contactpersoon.

Enkele malen per jaar “rukt de afdeling Den Haag” uit.

Steevast is dat tijdens Prinsjesdag als de afdeling mentale steun verleent aan de saluutbatterij die, tijdens de ritten van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal en terug en tijdens het voorlezen van de troonrede door Zijne Majesteit, de minuutschoten afvuurt. Voor het bezoek aan de saluutbatterij is de Poffertjeskraam de locatie waar vloeibare en vaste versterkertjes worden genuttigd.

Leden van VOA Den Haag na een versterkend portie poffertjes gereed voor de saluutbatterij

In september vindt de uitwisselingsbijeenkomst plaats met de leden van de Vereniging Officieren Cavalerie en is onze afdeling te gast bij de VOC. Overigens, de VOC is onze gast tijdens de februaribijeenkomst.

Agenda

April

25apr16:3020:00Bijeenkomst Den Haag

Mei

10mei10:3015:00SLAG OM DE RESIDENTIE/SLAG OM YPENBURG

11mei10:0014:00Herdenking Dubbeldam

16mei16:3020:00Bijeenkomst Den Haag

Juni

20jun16:3020:00Bijeenkomst Den Haag

Juli

18jul16:3020:00Haringbijeenkomst Den Haag

Augustus

15aug16:3020:00Bijeenkomst Den Haag

September

17sepGehele dagPrinsjesdag Afdeling Den Haag

19sep16:3020:00Bijeenkomst Den Haag

Nieuws en recente bijeenkomsten

Login ledengedeelte VOAWEB