Zuid-West

Bestuur

Bijeenkomsten

De afd. Zuid -West organiseert standaard jaarlijks zes bijeenkomsten met diner, waarvan de afdelingsjaarvergadering en de Barbaraviering deel uit maken. Tijdens deze bijeenkomsten, met uitzondering van de Barbaraviering, zijn de partners van harte welkom. Daarnaast wordt, als de gelegenheid zich voordoet, op ad hoc basis een excursie georganiseerd. Als vaste locatie voor de bijeenkomsten is gekozen voor de uitspanning ‘De Fazant Ulvenhout’ te Ulvenhout.

Agenda

Nieuws en recente bijeenkomsten

Login ledengedeelte VOAWEB