ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

80 jaar bevrijding West-Brabant en Zeeland

Najaar 2024 (1944-2024)
2024 wordt een bijzonder jaar in de aanloop naar 80 jaar bevrijding. Voor het zuidwesten in het najaar van 2024, helaas moesten vele andere delen van Nederland nog wachten tot het voorjaar 2025.

Save the date:
Op woensdag 11 september 2024 brengt de Afdeling Zuid – West van de Vereniging Officieren Artillerie een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland (Nieuwdorp).

Achtergronden:
Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt u mee door de bewogen jaren van de provincie Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rode draad in dit verhaal is de ‘Slag om de Schelde’. Vorig jaar heeft de vereniging een Battle Field Tour georganiseerd. Als vervolg hierop vindt nu een museumbezoek plaats.
De hevige strijd in het najaar van 1944 tussen de geallieerde en Duitsland als belangrijkste natie van de As-mogendheden (Duitsland, Italië en Japan, maar ook Oostenrijk trok met de Duitsers op) om de heerschappij over de Westerschelde, de belangrijke vaarweg naar de toen reeds bevrijde haven van Antwerpen. Een vaak vergeten strijd, maar van doorslaggevende betekenis voor de latere bevrijding van West-Europa.

Deelname:
Deelname staat open voor de leden van diverse officiersverenigingen van alle krijgsmachtdelen inclusief introducees. (Maximaal 30 deelnemers).

Voorlopig programma
Het voorlopig programma voor deze dag is:
08.15 uur             Verzamelen Knooppunt ‘De Stok’ Roosendaal (A 17/A58)
08.30 uur             Gezamenlijk vertrek vanuit ‘De Stok’ naar de begraafplaats.
09.00 uur              Verzamelen Canadese Oorlog Begraafplaats Bergen op Zoom
09.15 uur              Kranslegging
09.30 uur              Vertrek naar Nieuwdorp
10.15 uur              Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp (Koffie)
10.45 uur              Inleiding en rondleiding Bevrijdingsmuseum
12.45 uur              Lunchpauze
13.45 uur              Inleiding en rondleiding buitenterrein Bevrijdingsmuseum
15.45 uur              Nazit
17.00 uur              Einde bezoek en vertrek

Kosten:

De kosten voor deelname bedragen:
Voor leden VOA:            € 25,00
Voor niet leden:             € 35,00

Aanmelden:
Aanmelden via de Secretaris/Penningmeester VOA ZW de heer R.P.M. van Mechelen (rpmvanmechelen@kpnmail.nl).

Storting van het verschuldigde bedrag op rekening:
NL06  INGB  0007318077 t.n.v. Vereniging Officieren Artillerie Afd. Zuid West onder vermelding ‘Slag om de Schelde’ (Al dan niet VOA lidmaatschap)

Uitgangspunt is eigen vervoer en/of carpooling. Deelnemers kunnen ervoor kiezen rechtstreeks naar het Bevrijdingsmuseum te rijden.

Nadere informatie volgt na inschrijving.(Bedrag overmaken geldt als inschrijving)

Login ledengedeelte VOAWEB