Afd Gelderland Maartbijeenkomst de 648e

Vrijdag 8 maart, een verrassende bijeenkomst in onze bodega, voorheen Chez Armand. Verrassend vanwege de komst van negen man, ja zelfs heel even tien man, maar daarover later meer in dit verslag. Frans, samen met oud-voorzitter Jos weer uit het Nijmeegse bij ons, verhaalt over zijn tijd als radarofficier bij de territoriale lua in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Voor de toenmalige radaropstellingen van de 922e afdeling lichte lua territoriaal uit Nijmegen was hij belast met het vinden, eventueel ontwerpen van verhoogde locaties. Toen hij jaren later op zoek ging naar de restanten daarvan wist hij na lang zoeken met behulp van een boer daar toch nog iets van terug te vinden.

Uit zijn verzameling militaire parafernalia laat Frans een aandenken rondgaan van de Sinte Barbaraviering van de 41e Afdeling veldartillerie in Seedorf op 4 december 1981. Frans woonde en werkte destijds in Hamburg.

Het tweede drankje en de bitterballen zijn nog maar net geserveerd of een tiende man dient zich aan en wel Marcel, secretaris van ons hoger echelon, die na het ontvangen van een drankje het woord vraagt. Namens het bestuur van onze vereniging biedt hij excuses aan voor de Cees op de laatste jaarvergadering uitgereikte legpenning met verkeerde datum. Hij biedt Cees een nieuwe legpenning aan met de tekst “Chez Cees”, voorzien van de correcte data 1965-2023. Hoger echelon opgelucht, Cees blij, bestuur blij, dus allen blij.

Voor de aandachtige lezers onder ons: Cees komt volgende jaar al zestig jaar op deze locatie.

Eindelijk krijgt Jan de gelegenheid om als voorzitter ons welkom te heten. Dat doet hij dan ook en steekt zijn blijdschap voor zo’n opkomst niet onder stoelen of banken. Hij blikt terug op het optreden van twee generaals b.d. in Musis en herinnert ons aan het als gevolg van de coronapandemie vertraagde en/of uitgestelde plan voor een excursie. Mogelijk wordt het een bezoek aan een overzichtstentoonstelling in “De Smederij” van het PMHE (Platform Militaire Historie Ede) op het terrein van de voormalige Edese kazernes. Openbaar vervoer is daar een probleem, daarom is het aan te bevelen met eigen vervoer deze locatie te bezoeken.

Dat een gedegen SRO-opleiding artillerie altijd van pas komt bewijst Cees met zijn kaartstudie om via de kortste toeristische omweg, hierbij drukke tweebaanswegen vermijdend, met zijn Morris uit zijn geboortejaar 1937 van Arnhem via Rhenen in de Betuwe te belanden voor een gezellige voorjaarsbijeenkomst van zijn Morrisclub.

Verrassend snel loopt het tegen zessen, tijd voor afrekenen, afscheid en afmars. Voor samen eten in Batavia is geen belangstelling, dus vallen we terug op de gebruikelijke klasse 1 verzorging thuis.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB