Afdeling Gelderland de 660ste bijeenkomst

Acht man sterk deze 660e bijeenkomst op deze stralende meidag in onze bodega. Evert heeft de smaak te pakken weer onder ons te zijn en weet nu waar de beste parkeerplek op de kortste afstand van de bodega te vinden is. Helaas meerdere afmeldingen, maar Adriaan, Leen en Han zijn weer wel van de partij. Ondertussen genieten we van ons eerste drankje als vanouds op eigen rekening.

Jan, onze voorzitter, heet allen welkom en vertelt dat Jaap een succesvolle verkenning in Ede heeft uitgevoerd. Wij kunnen voor een bezoek aan het Oorlogs- en Garnizoensmuseum “De Smederij” aldaar op een dinsdag in juli terecht. Per persoon dragen we een tientje bij voor de rondleiding, maar drankjes en hapjes zijn voor eigen rekening. Utrecht heeft aangegeven graag mee te willen doen. Verdere informatie zal Jaap ons tijdig doen toekomen. De afdeling Utrecht heeft aangegeven ook dit jaar samen met ons Sinte Barbara te willen vieren op de inmiddels bekende locatie in Arnhem. Als datum is overeengekomen vrijdag 6 december a.s. Tot slot peilt hij de belangstelling onder ons voor de jaarvergadering van onze vereniging op 30 mei a.s. in Zwolle.

Han, weer eens onder ons, biedt ons een borrel aan vanwege zijn onlangs gevierde 50-jarig huwelijk. Wie doet hem dat nog na?

Zoals u weet heeft Evert de Tweede Wereldoorlog van zijn vijfde tot tiende jaar zeer bewust meegemaakt in Ede. Hij heeft zich er sindsdien vele jaren in verdiept, meerdere boeken over geschreven en lezingen gegeven. Ook was hij in de tachtiger jaren betrokken bij het verwerven van een Sherman tank, die een prominente plaats kreeg bij de provinciale weg N224 ter hoogte van het pannenkoekenhuis. Na ingrijpende wegwerkzaamheden in Ede was het mogelijk de tank, na gedegen onderhoud, een nieuwe plek te geven op de hoek van de provinciale weg N224 en Arnhemseweg in Ede. De tank werd onlangs samen met de burgemeester van Ede door hem onthuld op de nieuwe locatie.

Inmiddels loopt de klok door en is het nog mogelijk een drankje aan te bieden, waar onze voorzitter Jan bij gebrek aan jarigen, tot ons genoegen gebruik van maakt. Wij laten ons deze borrel samen met de laatste bitterballen goed smaken, waarna wij om 18.00 uur stipt de bodega verlaten.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB