Afdeling Noord en Fryslân, Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2023

Samen met collega’s/echtgenotes/partners van de VOA-afdelingen Noord en Fryslân (30 personen) hebben wij een gezellige en prachtige avond gehad met receptie en diner. Onze voorzitter Chris van Malkenhorst ontving eenieder met een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Hij stond stil bij het afgelopen jaar o.a. het overlijden van een tweetal leden, de oorlog in Ukraine en de activiteiten van de afdeling. De inzet om dit Europees land te ondersteunen (ook militair) en de gevluchte inwoners in ons land te ontvangen en te begeleiden laten zien dat we allen betrokken zijn bij deze oorlogssituatie. Door Poetin en Rusland zijn we verrast en geschrokken. De onmenselijkheid en economische/milieu schade kunnen we nog niet bevatten. Als bestuur hebben we weer een aantal activiteiten in het verschiet. Het jaarprogramma en de data kunt u tegemoetzien. We starten in mei met het bezoek aan het Bargerveenmuseum. Daarna de zomer- BBQ in medio september die vindt plaats in Zeegse bij de familie Harry en Louise Dagelet. Chris riep ons op samen GEEN TEGENSTELLINGEN TE CREËREN, maar creatief te zijn om tot aanvaardbare oplossingen te komen. De huidige samenwerking is en blijft levendig en werkbaar! Het bestuur zet zich in voor onze afdeling. Met onze werkgroep voor de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering in mei 2024 in Zwolle wordt een spannend en goed programma ontwikkeld. We zullen onze afdeling op een “goede en sfeervolle menu kaart” zetten.

Henk Molman gaf daarna een korte presentatie over de nieuwe Traditiebundel Artillerie. Zijn inzet met anderen heeft deze bundel up-to-date gemaakt, zodat deze binnenkort aan de afdelings-voorzitters wordt toegezonden. Hij roept de leden op deze traditie, de kennis en de ervaringen te delen met alle betrokkenen. Daarna werd het diner opgediend door de medewerk(st)ers van ons sfeervolle etablissement Diggels. Voortreffelijk! Chris presenteerde het glas op de Koning “dat Hij leve”. Hij bedankte de dames en de leden, die in een groot aantal deze avond elkaar wilden ontmoeten. Wat een sfeer en wat een betrokkenheid met elkaar.

Na het hoofdgerecht was het woord aan Ria Elzinga (echtgenoot van Durk). Zij gaf een bijzondere presentatie over haar onderzoek en promotie op de Vrije Universiteit van Amsterdam tot het behalen als Doctor in de Geneeskunde. Haar proefschrift gaat over het ontwikkelen van een classificatiemodel tot het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg bij dialysepatiënten. Toename van de zorgkosten en minder aanbod van zorgpersoneel is een landelijk probleem. Bij dit proefschrift worden voorstellen gedaan om de  klachten (zorgzwaarte) van de verpleegkundigen te verminderen. Zij pleit voor de inzet van multidisciplinaire zorgteams op de dialyseafdelingen/-instellingen, waaronder ook andere interventies, zoals leefstijladviezen en beweegprogramma’s, om patiënten zo lang mogelijk actief/mobiel te laten blijven. Actief deelnemen aan hun eigen dialysebehandeling leidt tot de vermindering van de directe zorgtijd. Kosten, baten en inzet van zorgpersoneel komen dan meer in balans. Ria wordt bedankt door de secretaris Jan Mulder. Een van de professoren gaf aan dat hij altijd goed luisterde naar de “Hoofdzuster”. Ria blijft nog even doorgaan in deze patiëntenzorg als gepensioneerd doortastende verpleegkundige, maar ook als een gepromoveerde doctor in de Geneeskunde! Hulde en felicitaties van onze aanwezigen.

De voorzitter bedankte eenieder voor de aanwezigheid en ziet ons graag met de dames terug bij de volgende activiteiten. Tot ziens. “De kruitdamp is hun leven en ’t kanon is hun banier” (2e couplet Artillerielied). 

Login ledengedeelte VOAWEB