Afdeling Noord Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2024

Op woensdag, 17 januari 2024, schuifelden de eerste bezoekers tegen 17:00 uur door de late winterse avondzon voorzichtig over de met ijs en sneeuw bedekte parkeerplaats van Restaurant Diggels in Westerbork richting de ingang. Dat die voorzichtigheid niet geheel ten onrechte is blijkt uit het feit dat een aantal van de ‘wat oudere’ heren in de dagen daarvoor reeds heeft getracht hun influenza te apporteren ter bed of het beendergestel op sterkte te testen door thuis op de oprit volledig onderuit te gaan of al glijdend de trap naar beneden te nemen, waarbij de laatste deze exercitie moest bekopen met een “afmelding”. Na binnenkomst in een speciaal gereserveerde zaal ontstond er meteen een gezellige sfeer van het elkaar weerzien en navraag doen naar de huidige persoonlijke status. De onderwerpen varieerden daarbij van de laatst genoten vakantie, via de oppasfunctie op de kleinkinderen tot de gezondheidstoestand van de poes. De aanwezigheid van de dames geeft toch meteen een geheel andere sfeer aan zo’n treffen doordat de ‘sterke’ dienst-verhalen minder uitgesproken op de voorgrond treden! 

Nadat iedereen aanwezig was nam de voorzitter, Chris van Malkenhorst, het woord om eenieder welkom te heten en een toost uit te brengen op de Koning “Dat hij leve”. Hij stond stil bij onze activiteiten in het afgelopen jaar, waar veel leden/echtgenotes/ partners actief aan meededen o.a. bij Staatsbosbeheer bij het Bargerveen.  Ons volgende moment is op 4 april a.s. in Groningen bij Stork/ waterstofevenement incl. eten. Het jaarprogramma komt komende maand. Hij stond ook stil bij de afwezigheid van de zieke leden. Daarnaast werd er een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van Peter Striek, Luitenant-generaal der Artillerie b.d., op 7 januari 2024. Na deze openingswoorden, waarin ook kort aan de nieuwjaarstoespraak van onze Koning werd gememoreerd (“in eigen land vreedzaam samenleven en tegenstellingen overbruggen”), werd het gezelschap aan tafel genodigd voor een (wederom) uitstekend verzorgd diner.

Onder het genot van de dis bleven de verhalen komen, niet zelden opgewekt door tafelgenoten. Wat de gesprekken op menig moment zeer persoonlijk en soms zelfs intiem maakte was het feit dat de officieren van VOA Noord bestaan uit een mooie mix van (oud)beroeps militairen en (oud)reserve militairen, waarvan een enkeling zelfs de meervoudige veteranenstatus heeft gehaald. Hierdoor kwamen er een aantal prachtige beschrijvingen van ondergane uitzendingen naar boven, waarbij de dames ook hun ervaringen en gevoelens inbrachten. Dit gaf de aanwezige heren toch weer even een duidelijk momentje dat het uitgezonden zijn ook zo zijn impact heeft op het thuisfront! Maar ‘over all’ waren het toch mooie en positieve herinneringen. Het belang van een stabiel thuisfront werd nogmaals benadrukt.

 Door Chris werd nog aan alle leden opgeroepen om zich via de VOAweb aan te melden voor de ALV 2024 op 30 mei a.s. in Zwolle. In verband met een beperkte parkeer mogelijkheid graag samen rijden! Onze secretaris kan bemiddelen. De werkgroep Noord en Fryslân heeft een bijzondere dag georganiseerd. VOA-Noord staat hierbij voorop; Samen zijn we sterk!  Ook werd nog gevraagd welk lid in begin september wederom de BBQ wil organiseren; graag mededeling aan de secretaris Jan Mulder. Zo gleed de bijeenkomst zeer aangenaam de avond in waarbij tegen 22:00 uur de laatsten tevreden en bijgepraat na het maken van nieuwe onderlinge afspraken voor een nieuw treffen huiswaarts keerden.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB