Afdeling Noord Viering St. Barbara op 1 december 2023

Met 17 leden waren we op ons sfeervolle etablissement Diggels te Westerbork weer bijeen om onze schutspatrones te herdenken. Sedert vele jaren heeft de afdeling regelmatig “gebloeid en gebloed”. Het enthousiasme en de kameraadschap van de dienstvrienden waren altijd aanwezig; “Brothers in arms” en “Merck toch hoe sterck”. Al die jaren zijn veel activiteiten georganiseerd: musea-, Defensie- en bedrijvenbezoeken, likeurstokerijen, bierbrouwerijen, klokkengieterij, in de natuur wandelen, varen en diverse culturele activiteiten. Kortom volop actief! Het artillerielied was en is onze leus. Het officiersschap wordt als een bijzonder ambt met waardigheid altijd in ere gehouden. Onze voorzitter Chris presenteerde het glas op de Koning “dat hij leve”. Hij bedankte de werkgroep voor de ALV 2024 en vond dat het conceptprogramma voor 30 mei 2024 met kwaliteit en kwantiteit de bijzondere inzet van onze afdeling laat zien. Hulde en applaus. De afdeling is stevig aanwezig en dat doet ons deugd. Als oudste lid is Wim Hendriks (9 september 1934) aanwezig. Als bestuur houden we jullie allen in de gaten en waar nodig delen we de aandacht en zorg samen. Het echte en “waere verhaal” wordt deze keer verteld door ons lid en vriend Paul de Reus, levensjaar 1954. Ons Sinte Barbara “bittertje” was als vanouds krachtig en lekker. En daarna volgde ons 1e couplet, dat ons etablissement liet donderen. De “hofmeesters” hadden we tevoren gewaarschuwd.

Paul vertelt:
Met een schot voor de boeg. Voor iedereen is Barbara de enige vrouw, waarmee we in ons beroepsleven lang een buitenechtelijke relatie hebben gehad. Graag geen commentaar, zei Paul. Maar toch was er een lid die hard riep, dat hij hiervoor al een partner eerder heeft gehad. De tegenspraak kwam snel met een duidelijk taal: “dan ben je vreemd gegaan”. Ons lid was muisstil en dorstte niets meer te zeggen. Paul vertelde ons dat het ware Barbara-verhaal een complexe en veelzijdige geschiedenis kent. Haar vader Dioscurus zou in deze tijd ernstig in conflict zijn gekomen met de Raad van de Kinderbescherming en zeker ook met een groep feministen. Pa heeft haar opgesloten in een toren om te voorkomen dat het opdringerige en trouwlustige manvolk haar met ongewenste blikken kon benaderen. Het nieuwe badhuis gaf haar enige ontspanning. Een visioen van Johannes de Doper bracht haar tot het christendom, waarbij haar vader zich toornde en ter plekke zijn dochter heeft onthoofd. Direct sloeg een bliksem hem ter aarde, gevolgd door een vreselijke dood.

Maar ergens ontstond ook een 2e verhaal, dat hij ons niet kon onthouden. Barbara was gevlucht voor haar vader en kwam terecht bij een herder met wat schapen. De herder verraadde Barbara later voor een vergoeding van haar vader. Maar ook deze actie bleef voor de herder niet zonder gevolgen. Voor zijn verraad veranderde hij plotseling in een mestkever en veranderde zijn schapen in hooibalen. Dit zou overigens een opmerkelijk gegeven zijn, omdat hooibalen pas sinds de twintigste eeuw bekend zijn in de Europese veehouderij. Maar goed: onverklaarbare mystiek hoort bij heiligen natuurlijk! Het vervolg was dat nog geprobeerd werd om Barbara het geloof af te laten zweren. Nee dus. Martelingen volgden en daarna de onthoofding door haar vader en toen weer de bliksem en de dood van haar vader. Ook toen voor hem zijn terechte straf.
St. Barbara is tot heilig verklaard (ergens in de zevende eeuw). In de zeventiende eeuw werd ze benoemd tot een van “de helpsters in nood”. Inwoners konden een beroep doen op haar bij storm, brand en bliksem, en een plotselinge dood. Bij een revisie van het heiligenbestand is haar gedenkdag van 4 december van de Romeinse Kalender afgevoerd. Zij mocht echter later haar gedachtenis behouden vanwege haar populariteit bij duizenden beroeps-dienaren: tunnelbouwers, mijnwerkers, doodgravers, brandweerlieden, metaalgieters en ook artilleristen. Vele gevaarlijke beroepen dus! “Mijn verhaal is dan ook meer een opfrisser en misschien werpt het een licht op een feit, dat u wellicht vergeten was. Denk in stilte aan uw oude geliefde en vergeet haar niet, aldus Paul”.

Onze voorzitter Chris bedankt Paul voor zijn nobele daad. Het verhaal is spannend maar het blijft mystiek. Dit zorgt ookvoor een romantische insteek met leven en te zijner tijd de dood. Volgend jaar weer een nieuw en echt verhaal. We kunnen niet wachten! Natuurlijk hebben we weer gezongen en bij het laatste couplet werden we door ons oudste lid Wim H gevraagd om op te stijgen. Allen hebben dit overleefd. Anekdotes hebben ons begeleid tot aan het eind van het diner o.a. de oefeningen, La Courtine, de Assense schimmel met St. Barbara te paard enz. De maaltijd was voortreffelijk. Ons afscheid was wat later dan we eerder hadden verwacht. Als laatste riep onze voorzitter toe om allemaal met echtgenotes en partners op woensdag 17 januari a.s. aanwezig te zijn bij onze Nieuwjaarsreceptie en diner wederom in Diggels/Westerbork.

Namens het bestuur fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar 2024.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB