Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Alle deelnemers van de activiteiten die op onze bijzondere dag een geweldige bijdrage hebben gegeven zijn: Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Kamerheer Zijne Majesteit de Koning, Scania, Deltion, C-41 Afd, Manege Korps Rijdende Artillerie (KRA), Reünie Orkest Artillerie (ROA), Historische Collectie Korps Veldartillerie, Vuursteuncommando, Defensie Grondgebonden Luchtverdediging Commando Vredepeel, Park Paviljoen De Wezenlanden, Bonbons/Bonbonnerie Zwolle en de actieve leden van de Werkgroep ALV 2024, van de afdelingen Noord en Fryslân.  

Op 30 mei j.l. hadden we de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Officieren Artillerie en onze Jubileum dag 75 jaar. Onze beide voorzitters (afdeling Noord en Landelijk) gaven het startsein in de statenzaal van het Provinciehuis, gevolgd door de speech van de Commissaris van de Koning Overijssel dhr. ir. A.J. Heidema:                                                “Het is een grote eer voor mij om vandaag als gastheer hier te staan en u welkom te mogen heten op uw ALV 2024. En van harte gefeliciteerd met uw 75-jarig jubileum. Ik besef terdege dat u, dat jullie, een cruciale rol spelen in de veiligheid en bescherming van onze samenleving. Die rol is bewonderenswaardig en zeer waardevol, vooral in tijden van crises en onzekerheid, zoals we die nu helaas maar al te goed kennen. En ik snap maar al te goed dat jullie naar Overijssel willen komen. Want hier in de tuin van Nederland wonen namelijk niet toevallig de gelukkigste mensen van Nederland “.

De ALV verliep positief en snel en werd gevolgd door de smakelijke lunch. Het was fantastisch weer, zodat alle activiteiten gewoon plaats konden vinden. De samenwerking met de provincie en de gemeente Zwolle liep “als een trein”. Op de ochtend waren meer dan 75 VOA  leden. Het personeel en het gebruiken van het Provinciehuis (ontvangst/ lunchruimten) en het buitengebied (parkeerplaatsen, voorplein en het park Wezenlanden) hebben op deze dag gezorgd voor een bijzonder evenement. We hebben meerdere mensen geïnteresseerd in de Artillerie en de ontwikkeling van onze Defensie. Gesprekken gingen ook over de spanningen in de wereld en de inzet van de Nederlandse bijdrage voor vrede en veiligheid. Het voorplein van het provinciehuis met de voertuigen van het de Historische Collectie Korps Veldartillerie en de Luchtdoelartillerie Vredepeel (Launcher AMRAAM-raketten op onderstel Scania) en de info- en wervingstand kregen veel aandacht (personeel provinciehuis, studenten/ leerlingen MBO/HBO, passerende burgers etc.). Natuurlijk waren de echte “klapstukken”: de paarden van het KRA /”de gele rijders” (incl. de prima toelichting van de adjudant) en het trompetter-korps van het ROA. Ons Artillerielied met het orkest “schalmde” over het park. Meer dan 100 mensen zijn voor ons bezig geweest om van deze dag een geweldig succes te maken. Dank voor de inzet bij alle betrokkenen.

Het middagprogramma met het busvervoer naar Scania gaf ons een bijzonder beeld van dit productiebedrijf en de samenwerking met Defensie. We hebben kennis kunnen nemen van de vrachtwagen Scania-Gryphus en de hierop gestelde “spiksplinternieuwe” Multi Missie Radar (Thales). De prima presentatie van de Defensie-opleidingen bij het Deltion College kreeg alle aandacht van onze leden. Het daarna genoten aperitief en het diner waren uit de kunst. De studenten van Deltion hebben ons een bijzondere maaltijd voorbereid (verplichting voor hun examen opdracht), waarvoor onze leden een groot applaus hebben gegeven en geheel tevreden naar huis zijn gegaan.

De examen opdracht is voor de studenten als zeer positief beoordeeld. Velen van u hebben ons nadien de complimenten gegeven en ook gekregen van alle betrokken instanties. Het bleek weer eens. Samen zijn we sterk! 

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB