ALV Afdeling Zuid – West – 16 februari 2022

Op woensdag 16 februari was het weer mogelijk om eindelijk weer een fysieke ALV te houden. De Afdeling Zuid – West maakte daar graag gebruik van. Storm liep het nog niet, maar het begin is weer gemaakt. Helaas moest de voorzitter, Ad Schouten, zich afmelden. Alsnog in quarantaine. Hem werd een snel herstel toegewenst. De waarnemend voorzitter, tevens Secretaris/Penningmeester nam de honneurs waar en loodste de aanwezige leden door de agenda. Belangrijkste zaken waren natuurlijk de verantwoording 2021 daar waar het de activiteiten en de bijbehorende financiën betrof. Het bestuur werd gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. Ook werd het jaarprogramma 2022 goedgekeurd en kunt u terugvinden op een andere plaats op deze website. Een goed diner, vooraf gegaan door een borrel, besloot deze geanimeerde bijeenkomst bij ‘De Fazant’ in Ulvenhout.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB