Bezoek Idar Oberstein

Op uitnodiging van de Bgen AD Hupka, die als voorzitter van de Freundeskreis der Artillerietruppe e.V aanwezig was op het gala 2016, werden we de

Lees verder »

Barbara-viering VOA Fryslân

Helaas was voorzitter Richard dit jaar door drukke werkzaamheden verhinderd. Aanwezig: zeven leden. Plaats delict: Het Wapen van IJlst, gelegen tegenover de voormalige fabriek van de schaatsenfirma Nooitgedacht. Dit alles onder het toeziend oog van Sinte Barbara, in 2011 vastgelegd op paneel.

Gestart werd met een bockbier aan de stamtafel. In de eetruimte was op het projectiescherm te zien waarvoor we kwamen. Er kon worden genoten van een driegangenmenu naar eigen invulling.

Een maaltijd die tweemaal werd onderbroken door de Barbara-lezing, dit jaar gehouden door Klaas. De inleider had zich gestort op een heikel vraagstuk: ‘Sinte Barbara en de Friezen. Bestaan ze wel of niet?’ In de Friese context een gewaagde geschiedenisles. Hij ging in op de historie van de Friezen en hun kerstening, almede op die van Barbara. Tot slot kwam de aanwezigheid van Sinte Barbara in Fryslân aan de orde. Ook Bonifatius, Redbad en Grutte Pier kwamen langs.

De bevindingen logen er niet om. Een daarvan luidde: ‘Zoals etnische Friezen niet en culturele taal-Friezen wel bestaan, zo bestaat ook niet de werkelijke, maar wel de legende Sinte Barbara. Daarin zit hun overeenkomst.’

Een ander: ‘Kerstening en katholicisme in Fryslân hebben er niet toe geleid dat Sinte Barbara een vooraanstaande rol als heilige in de provincie van de Westerlauwerse taal-Friezen (Fryslân) heeft verworven, behoudens dan als Sintele-zij, de vrouw van Sinterklaas aldaar. Er bestaat in de provincie slechts een scene en een beeld van onze beschermvrouwe. Ook is er maar een bedrijf dat haar naam draagt: een sloopbedrijf in Munnekezijl.’

De VOA Fryslân bleek derhalve het enige speerpunt om de beschermende werking van Sinte Barbara onder de Friezen te verkondigen.

De maaltijd was voortreffelijk en het glas wijn smaakte goed. Tussen de gangen zongen we onder leiding van Bert het eerste en vierde complet van het Artillerielied. De Friese versie sloegen we dit jaar over. Al ras kwamen er mensen uit het aangrenzende café om de hoek kijken was er aan de hand was. Maar ze sloegen pas steil achterover (wij gelukkig niet) toen we onder leiding van Joeke met de hoef op tafel het vijfde couplet inzetten.

Het publiek was het met de afdeling eens: ‘De schoonste vrouwen hebben we naar harte lust…’. Na afloop werd de inleider bedankt voor zijn grondige en vermetele analyse.

Of er op weg naar huis nog is nagedacht over de vraag of de VOA Fryslân de traditie van Sintele-zij zou moeten ondersteunen, zo deze nog bestaat, of dat de VOA in het vervolg jaarlijks bloemen gaat leggen bij haar beeld in de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden, is onbekend. Mogelijk ging zij op in het duister van de vallende nacht.

Login ledengedeelte VOAWEB
X