Barbara Zuid-West op 4 december j.l.

In de lekker verwarmde Prinsenkamer was stemmig gedekt, waarbij de lange tafel was voorzien van onze welluidende 40 mm tafelgong, artillerievlaggetjes en fraai uitgevoerde menukaarten (designer Jan Brethouwer).

Na een aperitief nodigde voorzitter Ben Mooren ons allen om 18.15 uur aan tafel en opende hij de bijeenkomst officieel met een gongslag. Een dronk werd uitgebracht op Zijne Majesteit de Koning. Vervolgens ging Ben in op het wel en wee van de VOA en de aangepaste VOA-Statuten waarmee voor de komende jaren bij een krimpend ledenbestand een daarbij passende organisatie is gevonden. Mede door een actieve inbreng vanuit onze afdeling blijven de afdelingen met voornamelijk oud-artilleristen bestaan met kleinere besturen tot ze te klein worden, waarna ze dan evt. kunnen fuseren.

De Afdeling Zuid-West (ZW) werd medio dit jaar in De Fazanterie geconfronteerd met een nieuwe eigenaar, een nieuwe opzet en een nieuwe naam ‘De Fazant’. Na wat strubbelingen heeft een goed gesprek geleid tot een acceptabele oplossing voor de bijeenkomsten van ZW en een ZW-korting op menu’s en drank. ZW gaat op woensdag

13 mei 2020 de ALV VOA organiseren en zal dit doen op het ASK met o.a. een symposium. Steun zal worden geleverd door het Vuursteuncommando, maar ook enige helpende ‘handjes’ uit ZW zullen nodig zijn: opgeven bij bestuur!

Het huidig bestuur zal aanblijven tot en met die ALV: opvolgers gelieve zich te melden!

Na de speech van Ben kreeg Rob van Mechelen het woord om een dichtversie van het Barbaraverhaal in 60 seconden voor te dragen: dat lukte en alles kwam er in voor. Applaus, gevolgd door het eerste couplet van het Artillerielied: luid en duidelijk!

De soep werd opgediend en daarna het hoofdgerecht met o.a. hertenbiefstuk: het smaakte verrukkelijk. We namen er onze tijd voor, totdat Vz Ben ons voorging in het zingen van het 4e couplet over de ‘Meisjes schoon van leden’; en ook dat lukte weer enthousiast en meerstemmig. Overigens werd over dit couplet ‘geroddeld’, dat StasDef Barbara Visser er bezwaar tegen had aangetekend, nadat zij er mee was toegezongen tijdens het ALV-VOA-bezoek aan de 2e Kamer. Als je deze traditie en goedbedoelde aubade al niet (meer) kunt waarderen ….  

Omwille van de tijd verzocht Vz Ben, voorafgaand aan het dessert, de oudst aanwezige artillerist Art Eger om het commando ‘Opstijgen’ te geven voor het zingen van het 5e couplet van ons Artillerielied. Het opstijgen lukte zonder ongelukken, waarna het ‘Hoera dus voor ons Wapen’ door de Prinsenkamer (en de Fazant) schalde. Na het probleemloze afstijgen, kregen we een lekker dessert en koffie en werd de bijeenkomst om 21.15 uur door Vz Ben afgesloten. Geleidelijk verlieten daarna de tevreden deelnemers De Fazant om door de natte en donkere Ulvenhoutse bossen huiswaarts te keren. Het was een geslaagde gezellige avond!

Ton Kolsteren

Login ledengedeelte VOAWEB
X