Bevordering van lid naar Ridder in de orde van Oranje Nassau Elnt (R) b.d. E. Van de Weerd

Op 26 april is Elnt (R) b.d. E. Van de Weerd door de burgemeester van Ede Mr. René Verhulst bevorderd van Lid naar Ridder in de orde van Oranje Nassau.
“Evert van de Weerd heeft zich als onderzoeker verdiept in de oorlogsgeschiedenis van Ede. Vijftig jaar geleden was er weinig bekend. Zijn onderzoek leverde veel foto’s en documenten op. Evert werd de expert op het gebied van de oorlogsgeschiedenis van de Veluwe. Hij deelde deze informatie met anderen door het schrijven van persberichten, verslagene en boeken. Regelmatig wordt hij geraadpleegd als vraagbaak of ingezet als corrector. Zijn enorme archief is inmiddels ondergebracht bij het gemeentearchief in Ede. Verder was hij 35 jaar voorzitter van het comité ’44-’45 in Ede. Het comité heeft ervoor gezorgd dat er in de hele gemeente een netwerk van bijzondere Tweede Wereldoorlog monumenten is ontstaan.”

Login ledengedeelte VOAWEB