BIJEENKOMST 7 januari 2020

Nadat het geluid en de kruitdampen van de jaarwisseling definitief was verwaaid, was het voor onze leden maar vooral voor hun partners veilig genoeg om voor het eerst dit jaar de Knobbel te beklimmen. Zelfs ver voor de afgesproken tijd waren de hardliners reeds aanwezig.
Toen de meeste oliebollen en de banketstaven een ander heenkomen hadden gevonden, kon onze voorzitter Piet het woord nemen en zo het nieuwe verenigingsjaar officieel inluiden.

Na zijn warme wensen besteedde hij aandacht aan de leden die door fysieke ongesteldheden niet aanwezig konden zijn: Jan, Anton en Henk. Het was fijn dat Willem en Otto weer van de partij konden zijn.
De voorzitter kon met een goed gevoel terugkijken op 2019: het was gezellig, goede excursies, interessante sprekers en ook onderling waren de gesprekken van een bijzonder hoog niveau!
Absoluut hoogtepunt was wellicht ons Barbarafeest waarbij de belangrijkste Barbara van het koninkrijk der Nederlanden in hoogsteigen persoon aanwezig was. Voorzien van geschenken toog zij na afloop westwaarts om ook het kabinet deelgenoot te kunnen maken van haar ervaringen in het binnenland.
Met veel vertrouwen ging de voorzitter de toekomst tegemoet: sprekers, excursie en eerlijke verhalen die niet per se met feiten behoeven te worden gestaafd.

Tijdens het afsluitende diner, zoals inmiddels steeds voortreffelijk van smaak en presentatie, sloeg echter een zeker noodlot toe. In hun enthousiasme konden twee deelnemers, niet de minsten onder ons, hun musculaire activiteiten niet geheel in goede banen leiden, hetgeen resulteerde in vernielingen aan Rijkseigendommen. Hierop aangesproken deden ze aanvankelijk voorkomen dat het zou liggen aan de kwaliteit van het meubilair maar een commissie van onderzoek, ter plekke ingesteld, zal moeten uitmaken of dit daadwerkelijk het geval is en dat als gevolg van de conclusie het rekening man of rekening rijk zal worden. Een tussenoplossing zal mogelijk kunnen zijn om uit overwegingen van collegialiteit de onkosten hoofdelijk om te slaan, hetgeen dan weer kan resulteren in een verhoging van de collectieve bijdragen. Tijdens onze afdelings-ALV in maart zal het er ongetwijfeld hard aan toegaan.
2020 wordt een spannend jaar, ook zonder Iran en de VS.

Login ledengedeelte VOAWEB