Bijeenkomst Afdeling Zuid West VOA

Op woensdag 1 juni heeft de Afdeling Zuid West van de VOA geprobeerd de draad weer op te pakken en haar borrel en diner georganiseerd op het vertrouwde adres in Ulvenhout. Door diverse omstandigheden was het aantal deelnemers niet echt heel groot, maar het weer, de ambiance en eten en drinken waren uit de kunst. Zoals gewoonlijk was er aan spraak geen gebrek en hadden de leden het weer prima naar de zin. Toch blijven we hopen en werken, zo verzekerde het bestuur, aan een grotere deelname, maar eenvoudig is dat niet.

We kijken toch al weer uit naar onze volgende bijeenkomst op woensdag 17 augustus, zelfde tijd en zelfde locatie. Ieder VOA Lid is welkom. Aanmelden via de secretaris/penningmeester (zie website VOA).

Login ledengedeelte VOAWEB