Bijeenkomst VOA Fryslân op 5 april 2024

De VOA Fryslân leden waren 5 april jl. te gast bij het “Garnizoen” in Drachten. Het Garnizoen wordt gerund door onder andere twee broers Ploeg, zonen van ons lid Jan Ploeg. Het Garnizoen is het thuishonk van enthousiaste Veteranen en Artillerie vrijwilligers van GAV NL die daar regelmatig bij elkaar komen en sleutelen aan militair historische legervoertuigen. Het pronkstuk is een mooie 25 ponder houwitser die bijna weer “schiet klaar” is.  Leden van het Garnizoen zijn ook actief bij de manifestatie “Market Garden 80”, die dit jaar in september plaats zal vinden. Doordat het aantal actieve leden van de afdeling VOA Fryslân hard terugloopt is gekozen de bijeenkomst open te stellen voor een “bredere kring”.  Vrijdagavond waren er 22 deelnemers: Er waren leden van VOA Fryslân, VOA Noord, VOA Oldebroek, de Friesland Borrel, de KNVRO afd. Twente en een aantal van onze partners.
Aan het begin van de bijeenkomst hebben we ons gewaardeerde lid LtGen. Peter Striek herdacht, die in februari plotseling is overleden.

Hierna volgde een interessante lezing door de heer Han ten Broeke, lid van de Tweede Kamer van 2006-2018. Hij was in die tijd voorzitter van de vaste Kamercommissie Defensie en woordvoerder Buitenlandse Zaken. De heer  ten Broeke is momenteel directeur van het “The Hague Centre for Strategic Studies”. Het onderwerp van de lezing was “de oorlog in Oekraïne”. Tijdens zijn verhaal ontstond een levendige discussie. Het was een genot om een spreker in ons midden te hebben met zo veel deskundigheid. Afghanistan, Poetin, Trump, Rutte maar ook Gaza kwamen uitgebreid aan de orde. Ook de inzet van tanks, Artillerie en zelfs kernwapens werd besproken.

Na deze interessante, maar zware kost was het tijd voor de borrel en voor lichtere kost, verzorgd door Restaurant Kota Radja uit Beetsterzwaag.
Na de maaltijd was er gelegenheid om de “stallen” te bezichtigen. Voor ons Artilleristen was het pronkstuk de volledig gerestaureerde 25 ponder.
Met nog een drankje aan de bar kwamen de sterke verhalen uit lang vervlogen diensttijd weer even terug.
Veel dank aan ons lid Jan Ploeg en zijn beide zonen voor deze boeiende en gezellige avond.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB