Toos, een eeuw jong

Wie Toos niet kent heeft al een eeuw onder een steen gelegen. Toos, met lengte de oudste begunstiger van de VOA, Afdeling Oldebroek, weduwe van

Lees verder »

In memoriam Gerrit Gleis

Op 13 maart is overleden Gerrit Gleis. Sinds 1983 zat Gerrit in het bestuur van de VOA afdeling Twente, eerst als secretaris en daarna 30 jaar als voorzitter totdat de afdeling Twente werd opgeheven. Gerrit was dus een trouw en vooral actief lid van onze vereniging en wist op zijn rustige en sympathieke wijze anderen te enthousiasmeren. Hij was nog echt van “de oude stempel: Een man een man, een woord een woord.” Iemand op wie je kon rekenen.

Zijn ziekte en ook de coronatijd gaf hem de laatste tijd te weinig mogelijkheden om anderen te ontmoeten en als Gerrit dan toch kon komen, kon hij heel rustig ontzettend van het contact met anderen genieten.

Wij wensen Ina en haar kinderen veel sterkte.

Namens de Afdeling Oldebroek,
Res. Maj. b.d. Drs. Gijs de Jong,
Secretaris.

Login ledengedeelte VOAWEB