Jaarverslag VOA-NOORD 2021

De coronapandemie heeft ons ook dit jaar parten gespeeld. De meest landelijke activiteiten van de VOA waren stopgezet of uitgesteld naar een later tijdstip. Vergaderingen werden afgelast of digitaal georganiseerd. De kruitdamp was voor velen niet te zien of te ruiken en onze parmante rossen met staal hebben de stallen niet verlaten. Inmiddels hebben we onze “reservestelling” voorzichtig verlaten en konden we op 25 september in Westerbork een gezellige en leuke BBQ organiseren. 23 leden incl. onze partners/echtgenotes hebben kunnen genieten van de ruime dis in restaurant Diggels. De sfeer was weer bijzonder en altijd gesprek stof te over. Volgend jaar weer en iedereen is welkom! Door het bestuur is een aantal vergaderingen (o.a. digitaal) gehouden (31/3, 29/6, 9/11). Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan de Algemene Ledenvergaderingen (digitaal) op 29/1 en 21/5 en de Ledenraadvergadering op 27/10.

Bijzondere bijeenkomsten waren de Koninklijke Onderscheiding van ons bestuurslid Dick Heijse op 26 april te Emmen en de uitvaart van ons lid Hanno Niemeijer op 17 juni ook te Emmen. Het bestuur was bij beide gelegenheden vertegenwoordigd. U heeft hierover speciale bulletins ontvangen onder andere via het VOAweb en ons blad St. Barbara. Dick Heijse heeft aangegeven om zijn bestuurszetel in onze vergadering op 3 december a.s. te willen beëindigen. U heeft van het bestuur een oproep gekregen over de vacature en de wens om een nieuw bestuurslid aan te melden. Ons lid Hans ten Cate heeft positief gereageerd. In onze jaarvergadering in december zal het bestuur hem als nieuw bestuurslid voorstellen. Uw secretaris Jan Mulder zal vooralsnog ook vertegenwoordigd zijn in de Ledenraad. Deze Ledenraad komt in beginsel 3 keer per jaar bijeen op de Knobbel.

De VOA-Noord heeft 4 nieuwe leden gekregen, nadat zij van de vorige afdelingen zijn “verhuisd” en graag in Noord willen bivakkeren. Van harte welkom in onze afdeling, noordelijker kan eigenlijk niet. De afdeling groeit hierbij tot ruim boven de 30 leden. U zou bij de uitnodiging op 3 december jl. ook het Jaarprogramma 2022 en het Financieel Verslag 2021 hebben ontvangen, waren het niet dat wij zowel onze vergadering en St. Barbara hebben moeten cancelen. Op woensdagavond 19 januari 2022 hopen we wel onze nieuwjaarsreceptie te realiseren ook in Westerbork/restaurant Diggels. U bent met uw partners/ echtgenotes van harte welkom. U hoort nader van ons. Het is te verwachten dat beide besturen en afdelingen (Noord en Fryslân) vaker gezamenlijk in de komende jaren activiteiten zullen ondernemen. Samen zijn we sterker! Als bestuur zijn we blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het ontmoeten van onze “brothers in arms” zit ons in het bloed. Het bestuur wenst u allen in gezondheid met uw gezin/familie een fijne en goede toekomst tegemoet.

Namens het bestuur, de secretaris VOA-Noord

Jan Mulder

Login ledengedeelte VOAWEB