Jaarverslag VOA-NOORD 2022

Helaas konden onze vergaderingen en diner St. Barbara 2021 en de Nieuwjaarsreceptie 2022 vanwege de coronapandemie niet plaatsvinden. Maar daarna is de mist grotendeels verdwenen en konden we met onze parmante rossen de stallen verlaten. Ons nieuwe bestuurslid Hans ten Cate is volledig ingezet, zodat ons team weer aan de bak kon gaan. Op 25 mei hebben we een bezoek gebracht aan het museum De Proefkolonie in Frederiksoord en de 43Mechbrig in Havelte. Een vriendelijke ontvangst en de historie hiervan door ons lid/echtgenote Hylco en Tineke Komen en daarna een interessante lezing met rondleiding in de Postkazerne door de plv brig/c-RMC-Noord Kol Huub Klein Schaarsberg. Het diner in het Echos-home was voortreffelijk (20 personen).. Op 10 september waren we met onze partners/echtgenotes te gast voor een BBQ-eten bij ons lid/echtgenote Jan en Yvonne Mulder (19 personen). In de tuin een gezellig samen zijn. Na afloop werd de oude SROA-vlag weer binnengehaald, met “Houdt op vuur. Bediening achter!”  

Op 26 oktober waren we te gast in Westerbork bij het bedrijf Binder3D printing. Hierbij worden objecten/onderdelen voor de industrie geprint door een laagsgewijze opbouw in kunststoffen of metalen. Een bijzonder bedrijf en een innovatieve proeftuin in samenwerking met internationale partners. Onze voorzitter Chris heeft ons met een vertegenwoordiger van het bedrijf de kneepjes van dit printing tot in detail laten zien. Daarna weer een prima diner (18 personen) in onze standplaats Restaurant Diggels in Westerbork. Onze viering van St. Barbara en de ledenvergadering op 2 december a.s. zit “goed” in het verschiet. Zie de foto’s in St. Barbara en de VOAweb.

Dit jaar hebben we door het overlijden afscheid genomen van de leden George Claasz Coockson en Henk van ’t Veen. Het bestuur was aanwezig bij hun uitvaart met een fraai bloemstuk. Beide families waren ontroerd door onze aanwezigheid, waarbij we stil hebben gestaan over hun vader tijdens zijn militaire activiteiten en het lidmaatschap bij onze afdeling VOA-NOORD.

In verband met enige nieuwe leden blijft onze afdeling bestaan uit 30 personen. We doen ons best om dit voor de komende jaren vast te houden. Door het bestuur is een aantal vergaderingen (o.a. digitaal) gehouden op 19 januari, 2 maart, 13 juli, 4 oktober en 15 november. Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering op 19 mei en de Ledenraadvergaderingen op 7 maart, 22 juni en 26 oktober. Het bestuur heeft kennisgenomen van de nieuwe landelijke voorzitter dhr. Leo (L.J.A.) Beulen, Lgen b.d. Veel gespreksstof over de afdelingen en het landelijk bestuur voor de toekomst. Het is duidelijk dat in de komende jaren het aantal leden zal dalen (ouderdom en overlijden). Het landelijk bestuur denkt aan extra activiteiten ook op een centrale plek in het land en een financiële bijdrage voor de afdelingen. In 2024 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Zwolle, waarvoor een werkgroep van onze afdeling met een vertegenwoordiger van Fryslân de voorbereidingen oppakken. De werkgroep voorzitter is onze secretaris Jan Mulder (totaal 8 leden). Volgend jaar meer informatie.

Op woensdagavond 18 januari 2023  is onze nieuwjaarsreceptie in Westerbork/Restaurant Diggels. U bent met uw partners/ echtgenotes van harte welkom. U hoort nog nader van ons. Het is te verwachten dat beide besturen en afdelingen (Noord en Fryslân) vaker gezamenlijk in de komende jaren activiteiten zullen ondernemen. Samen zijn we sterker! Als bestuur zijn we blij dat we elkaar  kunnen ontmoeten. Het ontmoeten van onze “brothers in arms” zit ons in het bloed. Het bestuur wenst u allen in gezondheid met uw gezin/familie een fijne en goede toekomst tegemoet.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB