JULIBIJEENKOMST DE 632STE

Eindelijk mogen we weer naar onze bodega voor onze 632e bijeenkomst, die als er geen sprake was geweest van coronabeperkingen met nummer 649 in de Barbara-annalen zou zijn geboekstaafd. Ede en Wolfheze zijn met vier man, waaronder uw verslaggever, al tijdig op pad, zo vroeg zelfs dat alleen onze secretaris a.i. Jaap hen voor is. De een na de ander van onze afdeling komt binnen en tegen vijven staat de teller op twaalf. Geen record maar wel een getal om na zo lange tijd tevreden mee te zijn, zeker in het zomerseizoen.

Onze bodega is er gelukkig nog, Yvette heeft het ondanks de langdurige lockdown overleefd en niet stil gezeten. Het interieur van de bodega is onder handen genomen, het plafond en de muren zijn geschilderd, er is nieuwe verlichting en de perzische tafelkleedjes moesten er ook aan geloven. Onze artillerie-parafernalia waren tijdelijk opgeslagen, maar nog niet compleet retour merkt penningmeester Cees op met zijn vraag aan Yvette “Waar is de Hoijnck van Papendrecht gebleven?” Volgens haar vanwege de schilderactiviteiten vermoedelijk nog veilig opgeborgen ergens in de kelder. Ter toelichting: Cees zwaait naast het beheer van de pecunia de scepter over deze parafernalia. Als oud-notaris is dat bij hem in goede handen.

Om kwart over vijf heet voorzitter Jan ons welkom en herinnert ons aan het feit dat de laatste bijeenkomst zeventien maanden geleden plaatsvond op 14 februari 2020. Na bij Cees te hebben geinformeerd of de kas een rondje van de afdeling kan lijden komt de jaarvergadering 2023 aan de orde. De afdeling Gelderland is door het hoofdbestuur van de VOA verzocht die voor te bereiden en te verzorgen. Deze eer laten we vanzelfsprekend niet aan ons voorbijgaan, dus op zoek naar locaties en offertes. Mogelijkheden te over in Doorwerth, Nijmegen, Arnhem en zelfs op het water. Programmavoorstellen en offertes stromen binnen en worden kritisch met elkaar vergeleken. Het resultaat van dit proces is een vertrouwde keuze voor de Kumpulan op het landgoed Bronbeek en wel op woensdag 10 mei 2023. Op verzoek van Jan deelt Cees het financieel verslag 2020 uit, waaruit zonneklaar blijkt dat een borrel eraf kan.

Die borrel komt als snel bij de heerlijke door Yvette verzorgde Hollandse Nieuwe. Yvette is blij dat wij er weer zijn en  heet ons ook van harte welkom met de mededeling dat de haring en borrel op rekening van de zaak zijn. “Waar vind je dat nog?” vragen we ons af. Het rondje van de afdeling komt een kwartier later.

Jaap verhaalt over zijn vakantie in Nederland met een bezoek aan het Zeeuwse Veere, waar hij een aantal prachtige kanonnen ontdekte. Jaap met zijn Delftse studieachtergrond kan aan de hand van de foto precies vertellen welk kaliber deze vuurmonden hebben. Kijk maar naar de foto: de afstand tussen zijn oren komt overeen met het kaliber.

Wij hebben overigens de afstand tussen Jaap’s oren toch maar nagelaten te meten. Ook was Jaap een nachtje in een B&B in Wieringen in zijn voormalige ouderlijk huis, de boerderij waar hij als kind is opgegroeid. Jaap en zijn broer hadden geen zin in het boerenbedrijf, vandaar.

Tegen zevenen met een prettig gevoel huiswaarts. Wat hebben we dit de afgelopen zeventien maanden gemist.

Login ledengedeelte VOAWEB