Juni Afdeling Oldebroek

CORONA, REGEN, BOEREN EN BBQ

19 Mei 2022 was het dan zo ver. Onze afdeling had de eer de Algemene Landelijk Jaarvergadering te mogen organiseren. Behalve de eer had het ook wat voeten in aarde. Gezien de locatie, probeerden we de mogelijkheden van de Alma Mater van de artillerie ten volle te benutten en behalve de geschiedenis van ons Wapen door middel van onze prachtige historische collectie (museum), ook de moderne mogelijkheden over het voetlicht te brengen.

Om een lang verhaal kort te maken bleven uiteindelijk enkele overwegingen over: Wat doen we binnen, wat buiten, wat als Corona ….. , wat voor weer zal het zijn, hoeveel mensen komen er, wat kunnen we al bekend maken en wat moet vooral nog geheim blijven? Het welkom met koffie en een versnapering mondde snel uit in een gezellige reünie die gevolgd werd door de Algemene Vergadering die, door het bestuur goed voorbereid, geen enkel probleem opleverde.

Direct na de vergadering werd het geheim onthuld: de Koninklijke onderscheiding voor onze afgetreden voorzitter Brigade generaal bd Bart Rosengarten. Na een speech van de commissaris van de koning van Overijssel werden bij Bart de versierselen opgespeld. Voor de eerste keer hebben we Bart sprakeloos gezien.

De lunch hierna werd een gezellig festijn waar niet alleen het eten maar ook verhalen en het heen-en-weer-geloop een uitbundig karakter had.

Hierna kwam de moderne techniek aan bod. Een moderne oorlogvoering zonder drones, om precies te zijn, zonder onbemande verkenningsvliegtuigen, is niet meer voor te stellen. Bart S. en Tom K. brachten niet alleen een boeiende lezing ten gehore maar ook hun uitleg van de meegebrachte modellen deed bij menige oud-strijder het bloed sneller kloppen.

Daarna werd het tijd om een demo te aanschouwen van een Pantserhouwitser en Boxer ware het niet dat de mooie zonnige dag precies op dat tijdstip overvallen werd door donder en regengeweld en dit programmadeel moest worden afgelast. Geen corona maar toch nattigheid!

Reden voldoende om de moderne tijd in te ruilen voor de geschiedenis waarin het museum in ruime mate kon voldoen.

Na het nuttigen van een voortreffelijk diner konden we toch met voldoening huiswaarts keren.

Intussen liepen we al weer warm voor onze bijeenkomst op 2 juni. Immers in Nederland is veel in beweging en de afdeling Oldebroek beweegt daar in mee. De regering heeft besloten dat zij veel geld gaat investeren in maatregelen die de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande gevolgen moeten tegengaan. Voldoende reden voor de kritische leden van de afdeling om zich ook hierin te verdiepen. Maar waar haal je dan de kennis vandaan om je hierover op onverdacht niveau te laten informeren. Juist ja, natuurlijk uit eigen gelederen.

Aanleiding voor deze informatie was het artikel ‘Defensie en klimaat’ dat Bgen b.d. Bart Rosengarten, schreef in nr. 4-2021 van Sinte Barbara. Na lezing van dit artikel reageerde onze collega van de afdeling Zuid-Oost, drs. Jan Hessel Kruit, elnt (R) b.d, chemische technoloog, dat hij bereid was in samenwerking met dr. Ir.  Arnold Bovy, electrotechnoloog, een presentatie verzorgen onder de titel: ‘Van CO2 naar H2O’, Een andere kijk op oorzaken van klimaatverandering gebaseerd op NASA- satelliet metingen en analyse van aardse opwarming.

Vanwege het belang van dit onderwerp waren ook onze dames uitgenodigd zodat ook thuis dit belangrijke onderwerp op niveau kon worden besproken, alsmede leden van de KVNRO.

Op een groot scherm lieten de sprekers niet alleen duidelijke schema’s zien, samengesteld op grond van onderzoek maar lichtten deze ook toe in heldere bewoordingen.

Heel apart was echter het begin: “Klimaatsceptici worden nooit uitgenodigd om hun ideeën en feiten bij de gevestigde orde naar voren te brengen.” Zij gaven aan dat zij niet van zichzelf denken de waarheid in pacht te hebben maar willen wel met anderen in gesprek gaan om feiten van verschillende kanten te bezien en te interpreteren. Was het maar om met elkaar van gedachten te wisselen over het geringe totaal rendement van zonnepanelen en windmolens en het hoge rendement van kernenergie. Dan dient zich ook de vraag aan: Wie heeft er belang bij  of  wie verdient aan de huidige maatregelen die onze overheid verordonneert en waarbij onze boeren makkelijke slachtoffers moeten worden. Kortom een leerzame bijeenkomst.

2 Juli vond onze afdeling het nodig om onze boeren te steunen door te genieten van een gezellige BBQ. 26 deelnemers genoten van de warmte van de BBQ en elkaars aanwezigheid alsof er geen corona meer bestaat en de opwarming van de aarde best te verdragen is. Gezelligheid alom mede door de prima verzorging door de chef hofmeester en zijn schaarse personeel.

Login ledengedeelte VOAWEB