ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

Kerst- en nieuwjaarsgroet VOA-leden (Noord)

Beste Artillerievrienden, familieleden en dierbaren, ‘Vergeet nooit de (artillerie)vriendschap die ons bindt, ook als je maar zelden een kaart van ons vindt!’

Een mooi gedichtje dat onze band typeert en een herinnering aan ons als bestuur om op alle manieren met jullie in contact te blijven. Het afgelopen jaar hebben we helaas maar één bijeenkomst mogen organiseren. Gezien de grote en enthousiaste opkomst is het voor ons een duidelijk signaal dat daar behoefte aan is. Het nieuwe programma voor 2022 zal daar, voor zover mogelijk, weer aan gaan bijdragen.

Over 2021 wil ik kort zijn. Het is niet geworden zoals we dat hadden gehoopt: ‘Terug naar het normaal!’. We zullen meer dan ooit rekening moeten houden dat we ons leven anders moeten gaan invullen en inrichten. Ook dit jaar zullen we de feestdagen in kleine kring moeten vieren. Voor de één een teleurstelling en voor de ander een mooie kans om de banden met onze nauwe verwanten aan te trekken. Ik hoop dat jullie een mooie en warme invulling en die aandacht krijgen die jullie allemaal ontzettend verdienen.

Volgend jaar staat het bestuur weer klaar om met jullie in gesprek te gaan en/of helpen. Laat het ons weten als daar behoefte aan is. Namens het bestuur VOA-Noord wensen wij U, uw familie en dierbaren fijne feestdagen, een mooie (witte) kerst, een rustige jaarwisseling en vooral een gezond en voorspoedig 2022 toe.

Ik wil 2021 afsluiten met een bijzonder Groninger Liedtekst van Ede Staal:

NIJJOARSDAG KWART NOA TWAALVEN
Tied vlugt veurbie

as t wotter bie mie

deur de klinzebak.

Zummer dij glee

deur mijn handen

as fien zaand van de zee.

Ik wins die veul haail,

ik wins die veul zegen

en kom in gedachten

gezichten weer tegen.

n Foto op bozzem:

nijjoarsdag kwart noa twaalven.

Toun kwam haarstdag

en ik zag

aan de zwaalfkes dat t eerns was.

t Laand is aal plougd

winterwaait op t gewas.

Ik wait dat t deurgaait,

de tied nooit es stilstaait.

din vroagen de kinder,

‘Houveul euliebollen bin’ der?

Din wait ik dat t goud is:

nijjoarsdag kwart noa twaalven.

Een hartelijke Artilleriegroet en tot volgend jaar!                                                                                           Chris van Malkenhorst                                                                                                                                                         Voorzitter VOA-Noord                                                                                                                                                                                                                  

Login ledengedeelte VOAWEB