LAATSTE RUSTPLAATS WILLEM VENKER

Onze kameraad Willem Venker is op 24 mei 2020 overleden. Op 28 mei 2020 heeft, vanwege alle coronabeperkingen de afscheidsbijeenkomst in besloten kring plaatsgevonden. Onze afdeling heeft met enkele leden maar wel met luider stem afscheid van Willem genomen door een couplet van ons artillerielied te zingen. (Zie Sinte Barbara, Nr. 2, 2020, blz. 67)

Het was de uitdrukkelijke wens van Willem dat zijn as zou worden verstrooid op het strooiveld van het ASK. Op zaterdag 23 april 2022 kwam een aantal vertegenwoordigers van en intimi uit Willems brede kennissen-, kameraden- en verenigingskringen bijeen in de Korpszaal van het Artilleriemuseum in het ASK. De begroetingen konden weer als vanouds warm en persoonlijk zijn terwijl ook enige fysieke afstand getuigde van een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.

Na het bijpraten bij de koffie sprak de voorzitter van het museum enige warme woorden van welkom, speciaal aan het adres van de familie. Daarna lichtte Johan van Ballegooij de praktische zaken toe en toog het gezelschap eerst per auto en daarna te voet naar het strooiveld.  De weersomstandigheden waren, als bij wonder, te vergelijken met Willems karakter: zonnig en ook een beetje onstuimig door een behoorlijke wind.  Na enkele korte toespraakjes werd de as van Willem uitgestrooid op de plek die hijzelf had uitgekozen, een plek waarop je het gebulder van onze artillerie, het Wapen dat Willem na aan het reserve hart lag, te horen is. Tijdens zijn leven vroeg en nam Willem de ruimte waarvan hij vond dat hij die nodig had. Deze ruimte werd hem deze dag voor de laatste keer gegeven. Als allerlaatste groet aan Willem werd, na een inzet van Fred Müller, het eerste couplet van het artillerielied gezongen waarvan de klanken zich in de wind vermengden met de as van onze kameraad.

De serene en sfeervolle bijeenkomst werd afgesloten met een lunch tijdens welke Robin, Willems echtgenote, aangaf samen met ons weer vooruit te kunnen kijken.

Willem is er niet meer maar blijft bestaan in onze herinnering als een markante man.

Drs. Gijs de Jong Res. maj. der Rijdende artillerie b.d.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB