Leden en echtgenotes/partners van VOA-Noord in Westerbork.

Wij zijn als bestuur blij dat we elkaar weer hebben mogen ontmoeten. Onze “reservestelling” hebben we als bestuur voorzichtig verlaten en hebben een plek gevonden, waar we zo’n mooie activiteit met elkaar kunnen delen. Op zaterdag 25 september in Westerbork/restaurant Diggels hebben we kunnen genieten van een heerlijke en kwalitatieve barbecue (23 personen). Het ontmoeten van onze “brothers in arms” zit ons nog steeds in het bloed en onze echtgenotes/partners waren van harte welkom. Het was leuk om elkaar weer te zien en te spreken. De sfeer was bijzonder en er was altijd gesprekstof te over. De voorzitter Chris van Malkenhorst heeft met name de echtgenote/weduwe Hettie Niemeijer met twee kinderen, Annette en Eelco, (overleden vader/lid VOA  Hanno Niemeijer) van harte welkom geheten. Hij heeft stil gestaan bij de uitvaart van hun vader en het feit dat Hanno een bijzonder lid was, altijd aanwezig en als “oudste” de viering van St. Barbara begeleidde. Natuurlijk werd ook onze “zwaarste ridder” met haar echtgenote Hylco en Tineke Komen bijzonder begroet. Ernst en Wil Grote konden helaas niet aanwezig zijn in verband met zijn gezondheid (PS. Inmiddels gaat het hem goed). De bijeenkomst bij het op spelden van de Koninklijke onderscheiding van Dick Heijse in Emmen was een speciale gebeurtenis. Het bestuur was hierbij volledig aanwezig en hebben genoten van Dick en Nel, die met hun familie en vrienden een fijne dag hebben meegemaakt.

Aan het eind van de avond heeft ons lid Jitze Noorman verteld over de geschiedenis van zijn familie. Zijn vader zat in de oorlog actief in het verzet in Groningen; hij was lid van de knokploeg Zeuntje en inlichtingenagent van de Nederlandse Inlichtingen Dienst. In de vroege herfst van 1944 bracht hij zijn echtgenote en kinderen in veiligheid in hotel Slomp in Westerbork. Tevoren had hij een levens-verzekering afgesloten. Jitze zei: “Daar zaten wij in een dorp waar ik nog nooit was geweest, ik sliep in een vreemd bed en zat aan tafel bij mensen die ik niet kende. Dat hotel ligt precies tegenover het restaurant waar wij nu zijn, aan de andere kant van de straat. Mijn vader hebben wij daarna nooit meer gezien. De volgende dag fietste hij terug naar Groningen voor zijn bovengrondse werk bij de PTT en daarboven zijn verzetswerk. In november 1944 bleek dat hij een vooruitziende blik heeft gehad, hij werd na verraad door de Duitsers gearresteerd, tegelijk met drie mannen die bij hem in huis verbleven, een ondergedoken marechaussee, een geheim agent met een kapotte zender die kort tevoren uit Engeland was geparachuteerd en een verzetsman die werd gezocht omdat hij een paar dagen eerder had deelgenomen aan de bevrijding uit het Groningse Huis van Bewaring van verzetsman Bob Houwen die teveel wist. Een dag later werd mijn moeder opgepakt omdat zij zich niet hield aan het plan en mijn vader wilde bezoeken; zij kwam pas kort voor Kerstmis vrij. Toen begon het tweede deel van onze vlucht, achterin een geblindeerde vrachtauto, op weg naar familie in Enschede. Daar zijn wij een half jaar later door de Tommies bevrijd. Mijn vader is in een trein vol verzetsstrijders in januari 1945 naar het concentratiekamp Neuengamme gedeporteerd waar allen zijn opgehangen die nog niet waren gestorven door mishandeling, door honger, of door ziekte. Het is niet gemakkelijk om na 77 jaar hier te staan, vlak bij de plaats waar een einde kwam aan een leven in een harmonieus gezin. Gelukkig ben ik vanavond niet alleen.”

 Jitze heeft goede herinneringen aan zijn ouders. Zijn les voor ons allen is: als je een goed plan maakt voor de toekomst, zorg ervoor dat alle betrokkenen meedoen en zich het vastgestelde plan niet veranderen of wijzigen. Het verhaal bracht meerderen in beroering en allen namen de lessen uit het verleden tot zich. Dank voor deze bijdrage Jitze.

De toekomstige activiteiten zijn: op vrijdagavond 3 december a.s. St. Barbara (vergadering en maaltijd) en woensdagavond 19 januari 2022 (Nieuwjaarsreceptie en/of eten met echtgenotes /partners). Op onze vergadering nemen wij van Dick als bestuurslid afscheid en stellen we het nieuwe bestuurslid voor Hans ten Cate. Voor de zomer nog de middagactiviteit kazerne Havelte/ Maatschappij van weldadigheid Frederiksoord (leden onder begeleiding van Hylco Komen) en na de zomer een bbq met onze dames. Binnenkort ontvangt u nadere informatie over ons jaarplan 2022.

Login ledengedeelte VOAWEB