Maart bijeenkomst Afdeling Oldebroek

3 Maart waren weer veel leden van de afdeling Oldebroek met hun partners bij elkaar in het ASK. Het was als het ware een uitgestelde nieuwjaarsbijeenkomst.

De secretaris Gijs de J uit E verwelkomde de aanwezigen met de woorden uit het oude Rome: “Laetus sum mixto dolore” hetgeen voor de B-aanwezigen werd vertaald met: “Met gemengde gevoelens”. Enerzijds blij allen weer te zien en anderzijds met het besef van een oorlogssituatie in Oost Europa.

De secretaris vermeldde de redenen waarom verschillende leden niet aanwezig konden zijn en met name de voorzitter Piet W uit D. Zijn afwezigheid werd ten dele gecompenseerd door zijn toespraak via de TV, technisch verzorgd door Nico V uit E. De voorzitter meldde het wel maar vooral het wee van zijn partner Anke.

Daarna blikte de secretaris nog even terug naar het voornamelijk lege verleden van afgelaste bijeenkomsten. De toekomst moest meer hoop bieden en een voorzichtige planning werd geschetst. Ook maakte hij gewag van het feit dat het defensiebudget tot het afgesproken niveau in NAVO-verband wordt verhoogd. Dat zullen velen met instemming hebben begroet. Alleen erg dat dat moest gebeuren na een vreselijke aanleiding.

Na deze korte toespraak steeg de gezelligheid tot grote hoogte, vooral omdat men nu eens normaal met elkaar kon communiceren zonder telefoon of e-mail én Fred en Nico gezamenlijk een rondje aanboden vanwege hun aanstaande verjaardag.

Ook de keuken stelde het op prijs dat we met zo velen aanwezig waren hetgeen tot uiting kwam in een zeer uitgebreide Indische maaltijd.

Kortom: zulke bijeenkomsten smaken naar meer.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB