Memori di saluti! Lkol b.d. H. Niemeijer.

Memori di saluti!

Op donderdag 10 juni j.l. is ons lid Hanno Niemeijer overleden in het ziekenhuis te Assen.

Natuurlijk wisten we dat Hanno met zijn gezondheid tobde, maar dit bericht hadden wij nog niet verwacht. Hanno was voor ons een herkenbaar en markant persoon: hij was rustig, bijzonder loyaal, betrouwbaar en gericht op samenwerking. Daarnaast ook een goed officier en trouw aan zijn Vereniging Officieren Artillerie. Hij was altijd aanwezig bij onze activiteiten! Wat veel collega’s onvoldoende in de gaten hadden is dat Hanno zeer veelzijdig was en zoals ze dat nu zo mooi zeggen multidisciplinair en multi-inzetbaar. Dat is aan zijn staat van dienst wel te zien.

Tijdens zijn dienstplicht in 1952 heeft Hanno eerst de onderofficiersopleiding gevolgd aan de Artillerieschool en vervolgens de officiersopleiding aan de School Reserveofficieren Artillerie. Hij had de smaak zo te pakken dat hij besloot beroepsofficier te worden via de Koninklijke Militaire Academie waar hij als  Artillerie-promotiejaar 1956 in de rang van 2e Luitenant af kwam. Zijn eerste plaatsing als beroepsofficier was bij de Lichte luchtdoelartillerie Kornwerderzand / Regiment VA van Essen. Vervolgens heeft Hanno alle operationele functies als Pelotonscommandant, Batterijcommandant, Vuurregelingsofficier, Motortransportofficier, Stafofficier personeel, – operatien en – logistiek bij verschillende afdelingen uitgevoerd, minimaal 7 artillerie afdelingen en brigades. Daarnaast was Hanno een begenadigd instructeur en docent, o.a. militaire verbindingen en communicatie, kadertrainingen en opleidingen, maar ook als specialist aan de “Atomische Biologische en Chemische School” (NBC) van Defensie.

Op 1 mei 1980 werd Hanno tot Lkol bevorderd. Het moment om zijn eigen commando’s te krijgen. Eerst als Commandant Opleiding Centrum Technisch Specialisten te Appingedam en vervolgens als Garnizoenscommandant te Assen waarna hij op 1-11-1987 met functioneel leeftijdsontslag ging. Een indrukwekkende en veelzijdige staat van dienst. Maar zijn passie was toch echt de Artillerie. En al die jaren, wel of niet geplaatst bij Artillerie- eenheden, vierde hij jaarlijks met ons St. Barbara op en rond 4 december. Zijn lidmaatschap van de VOA is een lange periode (al vanaf 1 januari 1954), waarbij hij ook nog enige tijd bestuurslid van de VOA-Noord is geweest.

Eén van de reacties van onze leden heeft ons diep geraakt:

“Met weemoed heb ik kennisgenomen van het verscheiden van onze aimabele vriend Hanno Niemeijer die ik tientallen jaren heb gekend. Altijd vriendelijk en met een gevoel voor humor waarmee hij de wereld om hem heen bezag. Hij zal ons nooit meer uitnodigen om tijdens de St. Barbaraviering op te stijgen.”

Dit opstijgen zal nu door een andere oudste gedaan moeten worden. Met enkele leden van ons bestuur hebben we tijdens de uitvaart afscheid genomen van Hanno. Het Artillerielied werd gespeeld en op de kist lag de “zwarte pet” van het traditioneel galatenue van de Artillerie. Hanno droeg in de kist als laatste eer aan zijn Landmacht, zijn Artillerie en zijn collega officieren de officiersdas der Artillerie. In gedachten zijn wij bij zijn familie. Hetty, zijn vrouw, Annette, Jan-Hanno, Eelco, zijn kinderen en alle klein en schoonkinderen.

We zullen hem missen. Rust in vrede Hanno.

Het bestuur Vereniging Officieren der Artillerie Noord

Login ledengedeelte VOAWEB