ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

Oktoberbijeenkomst de 635e

Dankzij het mooie weer, vakantie en andere belangrijker zaken weten slechts zeven onzer, maar voorzien van QR-code, de weg naar de bodega te vinden voor onze maandelijkse bijeenkomst. Het is er niet minder gezellig om en voor we het weten heeft Brenda ons eerste drankje geserveerd ter beoefening van onze maandelijkse pols- en richtoefeningen. Onze secretaris a.i. Jaap heeft een van zijn tafelkanonnen thuis een poetsbeurt gegeven en het stralend resultaat daarvan ten bewijze meegenomen en in stelling gebracht op de borreltafel.

Van meet af aan komen allerhande zaken aan de orde, waaronder de vraag hoe korpsgeest bij ons wapen en in het bijzonder bij de drie korpsen wordt ervaren. Mede gelet op het feit dat er geen aanwas meer is van reserve officieren en het feit dat (te) veel beroeps en reserve officieren geen lid van onze vereniging (meer) zijn een onderwerp waar enkelen onder ons minder vrolijk van worden. Reden dit onderwerp verder te laten rusten tot in betere tijden. Om ons humeur op te vrolijken serveert Brenda naast de door ons bestelde drankjes heerlijke borrelhapjes met bitterballen tot besluit.

Jaap is naast zijn niet aflatende ijver als secretaris a.i. van onze afdeling een bezig baasje op velerlei gebied. Samen met een oud-bestuurslid van het Wagenings Historisch Museum “De Casteelse Poort” spant hij zich in om de “Wageningse Seinpost” fysiek in ere te herstellen. Wat is toch de “Wageningse Seinpost” zult u zich afvragen.

Welnu, de “Wageningse Seinpost” was vanaf de Napoleontische tijd onderdeel van het waarschuwingssysteem voor hoog water in de grote rivieren en ingericht met Franse 12 ponders op sprinkhaanaffuit. De Wageningse kanonnen werden in voorkomend geval door een detachement Artilleristen uit Ede aangevoerd via het Kanonnenpad en in stelling gebracht op het Bergpad bij de Wageningse berg. Met de komst van modernere communicatiemiddelen werd de post overbodig en in 1930 werden de kanonnen ondergebracht in Kasteel Doorwerth, alwaar ze in 1944 door Amerikaans artillerievuur vanuit de Betuwe werden vernietigd.

Op initiatief van de vereniging Oud Wageningen wordt gepoogd identieke kanonnen uit het depot van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg terug te laten plaatsen op de eerdergenoemde oorspronkelijke locatie. Het Wagenings Historisch Museum “De Casteelse Poort” het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en de bewoners van nabijgelegen woonappartementen zijn/worden hierbij betrokken.

Zo’n verhaal maakt dorstig en George begrijpt dit, hij biedt ons daarom een drankje aan met als reden dat hij onlangs zijn huis heeft verkocht en volgende maand gaat verhuizen naar een leuke plaats oostelijk van Arnhem in het fraaie Montferland. Gefeliciteerd George en vele fijne jaren aldaar gewenst. De tijd vloog om en rond zeven uur is het “einde oefening”, gevolgd door “houd op vuur”, waarna we voldaan en tevreden huiswaarts afmarcheren.

Login ledengedeelte VOAWEB