Septemberbijeenkomst de 634e GLD

Vanwege de aanhoudende regen zo tijdig met de Edese batterij(-) richting Bodega getogen dat nog slechts onze voorzitter Jan ons voor is. Het achtervoegsel (-) duidt hiermee aan dat de helft van de batterij helaas verstek laat gaan. Bovendien heeft onze secretaris a.i. en fotograaf Jaap zich ook moeten afmelden. Dat hij om deze tweede genoemde capaciteit node gemist wordt moge blijken uit de kwaliteit van de door verslaggever en Brenda gedane pogingen tot fotograferen bij dit verslag.

Binnen de kortste keren stroomt onze hoek in de bodega “vol” tot we met z’n negenen zijn, een gunstig aantal overigens vanwege de snelheid van serveren van een rondje, en niet minder belangrijk, de prijs ervan.

De eerste die zich hiervoor aanmeldt is Frans, die noodgedwongen in augustus ontbrak, maar meent bij ons in het krijt te staan voor een rondje. Frans heeft namelijk de leeftijd van 89 jaar mogen bereiken en is hiermee met voorsprong onze oudste. Van harte Frans en hopelijk nog vaak in ons midden. Bereid je je maar alvast voor op je taak bij het aanstaande Barbaradiner, want als oudste deelnemer heb je zoals je weet het voorrecht het commando “opstijgen” te mogen geven voorafgaand aan het zingen van het laatste couplet van ons Artillerielied.

Nadat Brenda, die weer in goede gezondheid aanwezig is, een aantal heerlijkheden heeft geserveerd biedt uw verslaggever een rondje aan omdat hij in augustus de leeftijd van 81 jaar heeft mogen bereiken en hij met een tussenruimte van tien jaar twee maal op 1 september afscheid nam van de KL, de eerste maal wegens functioneel leeftijdontslag en de tweede keer vanwege onmiddellijk ingaand pensioen.

Geen toespraak of welkomstwoord van onze voorzitter deze keer, maar eerder een soort kringgesprek met in willekeurige volgorde als onderwerpen het met elkaar eten na afloop, de datum en locatie voor het aanstaande Barbaradiner, de keuze van de verteller van de Barbaralegende en last but not least de procantor van dienst.

Voor wat betreft eten na afloop stelt voorzitter vast dat het deze keer niet gelukt is, maar we blijven het proberen. Over datum en locatie van het Barbaradiner zijn we het eens dat  zaterdag 4 en vrijdag 3 december minder geschikt zijn en gaat de voorkeur uit naar donderdag 2 december. Cees zegt toe de Boerderij in Arnhem te polsen en mocht dit niet mogelijk zijn dan zal uw verslaggever Buitenzorg in Ede benaderen.

Volgens het verslag van de Barbaraviering in 2019 heeft Ad zich destijds aangemeld de eerstvolgende verteller van de Barbaralegende te zijn, waarop Hans toezegt hem hieraan te herinneren. Oud-voorzittter Jos geeft aan als procantor te willen optreden.

Tot slot krijgt penningmeester Cees het woord om de florissante financiele situatie te duiden en meldt dat gisteren 9 september op 84-jarige leeftijd de oud-Rijder(R) Aarnout Loudon is overleden. Naast zijn succesvolle maatschappelijke carriere was hij sinds 2005 de eerste voorzitter van het Comite Veteranendag.

Zo is de cirkel rond en de kelen droog hetgeen voorzitter Jan er toe brengt het laatste rondje aan te bieden. Na hier uitgebreid van te hebben genoten volgt het “tot de volgende keer” en gaan we mede vanwege de teruggekeerde zon voldaan en tevreden huiswaarts.

Login ledengedeelte VOAWEB