Sinte Barbara viering afdelingen Den Haag/Rotterdam 4 december 2023 , “… en toch weer op de oude vertrouwde Frederik”

Het is na drie jaar afwezigheid dat we met een ‘Macabeo Verdejo’, weer in Geb.147 van de voor ons zo vertrouwde Frederikkazerne, de traditionele eerste toost kunnen uitbrengen op Zijne Majesteit en zijn Huis. Na de inloop borrel in de kleine bar spoeden om 18:00 uur de 18 aanzitters zich naar de fraaie met zorg door Otto S. en Paresto opgemaakte gedekte tafels. Als de twee couverts van de ziekmelders Jan K. en Willem de K. zijn afgeruimd, opent de tafelpresident en nieuwe Haagse voorzitter Martin R. deze 73-ste Barbaraviering. Hij gaat daarbij in op de mystieke Barbara die in een wat mistige omgeving met palmtak en wijnkelk in de hand op de menukaart is afgebeeld.

Staande herdenken wij de dit Barbarajaar overleden wapenbroeders Manfred Fabius, elnt (R) b.d. 93 jaar en Jo Jacobs, elnt (R) b.d. 92 jaar beiden uit de Haagse afdeling.

Onder verwijzing daarvoor ook naar ons schitterende en inhoudelijk sterke verenigingsblad Sinte Barbara gaat de tafelpresident (foto 9713) op hoofdlijnen in op de nieuwe ontwikkelingen binnen ons wapen. Op de komende jaardag in januari kunnen we van al de veranderingen tevens kennis nemen. Ik herinner me dat in het verre verleden in de Prins Bernhardzaal van de Julianakazerne dit in de Kolonels– en Generaalsspeech ten berde werd gebracht.

Na intussen al het 3e couplet en de ‘Tournedos met toebehoren’ neemt Marco v B. ons mee naar Nikomedeia in Turkije waar de rijke heiden Dioscorus met zijn enige beeldschone dochter Barbara resideren. Dioscorus is zo zuinig op haar dat hij haar zelfs opsluit in een toren als hij haar alleen moet laten.. Desondanks komt zij toch in contact met de buitenwereld waar zij het Christendom ontdekt en zich daartoe bekeert.

Zij openbaart de christelijke Drievuldigheid door in de toren een 3e venster te laten plaatsen. Zo geeft ze kennis van haar verlichting en die van de badkamer in de toren. Zijn dochter bekeerd tot het Christendom, dat is voor Dioscorus uitgesloten. Hij is vertoornd en straft haar lijfelijk ! Het dondert en bliksemt als hij Barbara publiekelijk, mishandelt en uiteindelijk vermoordt. Er blijkt te veel donder, bliksem en schicht te zijn die zo tezamen Dioscorus dodelijk treffen. Net als de vensters, drie is vaak te veel ! 

Na applaus voor Marco leidt het 4e couplet en de ‘Limoen cheesecake met framboos’ ons naar Raymond de B. die de ‘Herdenking Dubbeldam’ op zaterdag 11 mei 2024 onder de aandacht brengt. De collecte levert 150 Euro op.

Het is de oudst aanwezige Cor S. die ons na zijn commando ‘opstijgen’ in horizontale beweging brengt voor het luidkeels ten uitvoering brengen van het 5e couplet. Penningmeester Teun dankt onder luid applaus Johan, Marjan, Jack en kok Wesley van Paresto voor hun uitstekende en correcte medewerking in het verloop van deze 73-ste Sinte Barbaraviering. 

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB