Verslag vergadering leden VOA-NOORD vrijdag 1 december 2023

Aanwezig: 17 leden; 17.30 uur in Diggels/Westerbork

Onze voorzitter Chris Malkenhorst wenst iedereen hartelijk welkom en geeft aan dat de afdeling bestaat uit ruim 30 leden. Het bestuur is blij met nieuwe leden bij onze afdeling. Hij bedankt Wim Hendriks die weer een prachtig St. Barbara beeld uit zijn repertoire heeft meegenomen incl. een bijzonder tableau met paarden en een kanon (Canon Gribeauval de la grande Armée Napoleon). Ook dit jaar waren meerdere activiteiten, die door velen werden bijgewoond; inclusief VOA-leden van Oldebroek en Fryslân. De gezamenlijke maaltijden waren goed en het was gezellig bij het napraten. Ook volgend jaar staan weer activiteiten op ons menu; u heeft hiervoor een overzicht gehad. De data volgen t.z.t. Wim H. vraagt of volgend jaar St. Barbara kan plaatsvinden op woensdag 4 december (oorspronkelijk). De voorzitter zal dit in het bestuur bespreken. U hoort hiervan. Ook het extra programmapunt (“bij de leeuwen gooien in Emmen”) komt opnieuw nog aan de orde. Henk Siereveld heeft ons bedankt voor onze aandacht bij het overlijden van zijn echtgenote. Deze aandacht en reacties deden hem bijzonder goed.  

De secretaris Jan Mulder bespreekt het Jaarverslag 2023
Bij zijn Kerst- en Nieuwjaarsgroet heeft onze voorzitter Chris van Malkenhorst stil gestaan bij de verschrikkelijke oorlogsomstandigheden voor de burgers en militairen in de Oekraïne. De afgelopen maanden begon het terrorisme/oorlog en geweld ook in Israël en de Gazastrook. Beide hebben geleid tot het besef, dat onze veiligheid en welvaart in Nederland en Europa geen zekerheden bieden. Het is duidelijk dat ook ons leger vraagt om een adequate en kwalitatieve inzet van materieel en personeel. Onze regering heeft hiervoor een ruimere begroting vastgesteld. Bij de artillerie stroomt een tweede afdeling in de komende jaren binnen met zowel de houwitsers en de Puls raketinstallaties; voorzien bij beide afdelingen. Als bestuur hopen we dat het tij zal keren, de oorlogsactiviteiten stoppen en het verstand van de betrokkenen leidt tot rust en vrede.
Op 18 januari waren we met onze Nieuwjaarsreceptie en diner te gast in Diggels/Westerbork en hebben we genoten van onze gezellige en prachtige avond. Henk Molman gaf een korte presentatie over de nieuwe Traditiebundel Artillerie. Daarna luisterden wij  naar Ria Elzinga over haar onderzoek en de promotie tot doctor in de geneeskunde (Vrije Universiteit Amsterdam); kwaliteit en zorg bij dialysepatiënten. Aan beiden hulde en felicitaties van alle aanwezigen.
Op 8 juni was de prachtige excursie bij Staatsbosbeheer in het Bargerveen (21 personen). Een mooie diapresentatie en de rondleiding in het gebied per “special spacewagon”. Daarna samen gezellig en goed gegeten in Weiteveen. Kortom een prima en bijzondere activiteit.
Op 30 september vanouds onze BBQ, deze keer in tuin en huize van Louise en Harry Dagelet. Je waande je in een “paradijsje”. Een natuurlijke omgeving en voor elk wat wils bij de maaltijd. Bij het afscheid was de dank groot! De gezelligheid en de warmte met elkaar hebben we lang vastgehouden in de auto op de terugreis. De volgende activiteit in oktober/november hebben we helaas moeten laten schieten. Het bedrijf over waterstoftechnologie heeft kort ervoor aangegeven deze activiteit niet te kunnen organiseren. Een voorstel hiervoor komt volgend jaar. Ons bestuur is actief, betrokken en blijft onze leden verrassen.
Dit jaar is ons gevraagd om met Noord en Fryslân samen de ALV 2024 te organiseren op 30 mei 2024 in Zwolle. Er is een bijzonder programma opgesteld. Bij de komende ledenvergadering op 1 december a.s. wordt dit door de vrz-werkgroep Jan Mulder gepresenteerd.
Als bestuur zijn we op 4 april, 13 juli en 5 oktober bij elkaar geweest. Daarnaast waren we vertegenwoordigd bij de Ledenraad (3x). De 3 vergaderingen van de Ledenraad hebben stil gestaan met de structuur en de organisatie van de vereniging (geen noodzakelijke aanpassingen), de leden van de Gunners krijgen allen ook een regionale afdeling (te voorkomen dat ze “tussen het schip vallen”), geen galadiners meer (wel bijzondere evenementen landelijk) en meer financiële ruimte voor de afdeling activiteiten. ALV 2025 te Rotterdam en 2026 bij de Gunners. De VOA begroting 2024 is goedgekeurd door de Ledenraad. 
Op woensdagavond 17 januari 2024  is onze nieuwjaarsreceptie in Westerbork/Restaurant Diggels. U bent met uw partners/echtgenotes van harte welkom. U hoort nog nader van ons. Samen zijn we sterker! Als bestuur zijn we blij dat we elkaar kunnen ontmoeten. Het ontmoeten van onze “brothers in arms” zit ons in het bloed. Het bestuur wenst u allen in gezondheid met uw gezin/familie een fijne en goede toekomst tegemoet.

De penningmeester Bert Alberga geeft  de rekening 2023 en de begroting 2024 aan. De leden zijn blij dat er sprake is van een kleine reservepot. Deze kan gebruik worden voor de activiteiten en de aandacht/zorg voor de leden. Het bestuur wordt door de leden unaniem voor de dagelijkse gang van zaken over 2023 en het plan Jaarprogramma 2024 gedechargeerd.

De voorzitter geeft aan dat de BBQ na de zomer (ergens in september) zal plaatsvinden bij een van onze leden. De viering van de naamdag van onze schutspatrones/beschermheilige St. Barbara vindt plaats op nog een nader ontvangen datum; het echte en “waere verhaal” wordt dan besproken door ons lid Henk Molman (nu helaas niet aanwezig). Chris roept iedereen op om aanwezig te zijn met partner bij de Nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 17 januari 2024 om 16.30 uur in restaurant Diggels in Westerbork. De uitnodiging volgt binnenkort per e-mail. Bij de viering St. Barbara zal Paul de Reus het echte verhaal ons verkondigen. Hij heeft hiervoor diep in de geschiedenis gedoken, tijd gewikt en gewogen, maar heeft zich dan ook goed kunnen voorbereiden met de feiten, de ficties en de bespiegelingen. Chris sluit de vergadering om 18.15 uur.

Login ledengedeelte VOAWEB