VOA-NOORD leden en partners/echtgenotes BBQ op 10 september in Ommen

We hadden er zin in. Ongeveer 20 leden met partners waren getogen naar de tuin van Yvonne en Jan Mulder. Natuurlijk stil gestaan bij de afgelopen periode, waarbij corona zich manifesteerde. Twee leden missen we in onze afdeling; beiden overleden: George Claasz Coockson en Henk van ’t Veen. De voorzitter Chris van Malkenhorst haalde nog even aan het bezoek op 25 mei in Frederiksoord (museum De Proefkolonie o.l.v. Bgen b.d. Hylco Komen) en Havelte (43e Mechbrig o.l.v. Kol Huub Klein Schaarsberg). Een prima opkomst. Als bestuur zetten we ons in voor onze leden en ook voor de komende periode staan er weer activiteiten op het menu. Te starten met het bezoek aan het bedrijf 3D printing in Westerbork incl. eten bij het restaurant Diggels aldaar (26 oktober a.s.). Gevolgd door St. Barbara op 2 december a.s. ook aldaar. Chris gaf aan dat onze “broederafdeling FRL” van harte welkom is bij onze gezamenlijke activiteiten. Jan Piet ten Sijthoff zal ze hiervoor van harte “warm” laten worden. Het was een goed vertoeven in de mooie tuin in Ommen. Ook de dames hebben hiervan kunnen genieten. Het was gezellig en er werd veel “gekout”. Rond 20.00 uur namen we van elkaar afscheid met de wens elkaar binnenkort weer te willen zien. Yvonne en Jan haalden de bekende vlag weer binnen. Houdt op vuur. Bediening achter!

Login ledengedeelte VOAWEB