VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 1 juni 2023

Op donderdag 1 juni zagen we elkaar weer op het ASK, ditmaal om ons te laten informeren over de ontwikkelingen van de Vuursteun naar aanleiding van de Defensie Nota 2022. De presentatie werd verzorgd door de Lkol. Rody Spruijt, projectleider reorganisatie Vuursteun.

De inhoud van de presentatie bestond uit:
– Achtergrond, aanleiding en doel van de reorganisatie;
– Maatregelen uit de DN22;
– De blauwdruk van de nieuwe reorganisatie;
– Het tijdpad en de fasen daarin.

We mogen uiteraard niet verhullen dat een en ander mede tot stand is gekomen vanwege de oorlog, die door sommigen geen oorlog mag worden genoemd, in Oekraïne. Mede vanwege dit feit zou dit verslag eigenlijk niet mogen worden gemaakt want in een openbaar tijdschrift of een voor allen toegankelijke website kan een mogelijke vijand ook mee lezen en kijken. Ik verzoek toch de lezer van deze kennis geen kond te doen in een lokaliteit waarin zich mogelijkerwijze verdachte of anderszins louche types kunnen schuilhouden, al ga ik er niet van uit dat u zich op zulke plaatsen zult vertonen.

Als achtergrond werden genoemd:
– 2011, Bezuinigingen reorganisatie Atlanta;
– Het opheffen van een aantal eenheden;
– De oprichting van het Vustco.

  De directe aanleiding was:
  – Oekraïne;
  – Hoofdtaak 1;
  – De noodzaak om over voldoende vuursteun te beschikken op het juiste niveau.

  Dit met het doel:
  – Het verbeteren van de vuursteunbalans;
  – Het vergroten van de vuursteuncapaciteit voor alle eenheden;
  – Het verbeteren van de slagkracht.

  Hieruit volgde dan de opdracht om alle boven genoemde zaken te implementeren en te concretiseren. Onze toehoorders luisterden niet alleen ademloos toe maar waren ook in staat om zelfs slimme vragen te stellen en opmerkingen te lanceren die getuigden van veel kennis en ervaring. Een heel moeilijke vraag was: En hoe gaan we dit allemaal bemensen? Het antwoord was kort, luid en duidelijk: Ja, dat wordt moeilijk! Onze voorzitter, zelf gepokt en gemazeld in de besproken materie zag toch nog kans om op humorvolle wijze de spreker te bedanken en hem het nodige vuurwater met de zegen van Sinte Barbara te overhandigen.

  Na even aan de bar te zijn bijgekomen, konden we plaatsnemen aan een reeds prachtig versierde dis, waarop zelfs een Italiaanse hoed niet ontbrak, die weldra werd volgezet met een keur aan Italiaanse gerechten. Het leek wel alsof de hofmeester met zijn brigade had overlegd met de inleider want ook het diner had een lange dracht: spagetti en gedode slachtoffers op lange planken keurig nedergevleid. Niet alleen prachtig om te zien maar ook nog eens heerlijk om te eten. De Defensie Nota ten tafel uit!

  Het was nog even wennen voor de oudgedienden om met het nieuwe lange afstandseten om te gaan want door het enigszins onhandig manipuleren met de etensplank geraakten twee glazen wijn in ongerede.

  Kortom, een geslaagde dag met een goed verhaal, een fantasievolle voortreffelijke maaltijd op charmante wijze geserveerd. Alleen de gasten moesten nog even wennen maar zonder hoop geen toekomst.

  Andere artikelen

  Login ledengedeelte VOAWEB