VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 2  februari 2023

Na de vrolijkheid en het weerzien tijdens de bijeenkomst van januari is de afdeling weer begonnen aan het meer serieuze werk. Aangezien dikwijls wordt gesproken over hoe we de wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen en daarbij het klimaat uitvoerig wordt besproken, lieten we nu onder de bezielende leiding van de heer Arend van de Beek van de firma Lagemaat uit Heerde onze gedachten uitgaan naar het circulair bouwen, met de titel: Circulariteit 2022: demolition wordt ’remolition’.

Het familiebedrijf in Heerde, met een kleine 300 medewerkers, is opgericht in 1977 en houdt zich allang niet meer bezig met alleen sloopwerkzaamheden maar richt zich o.a. ook op bodemsanering en bouwkundig herstel. Dit betekent niet alleen een nieuwe rol voor de sloper van gebouwen maar een nieuw idee van slopen en het opnieuw gebruiken van materialen. Toekomstgericht en circulair bouwen houdt in dat dit proces al begint bij de architect en de aannemer die een gebouw zo moeten bouwen, in elkaar moeten zetten dat het ook weer uit elkaar kan worden gehaald, de onderdelen kunnen worden gesorteerd en in een nieuw gebouw weer kunnen worden gebruikt.

Interessant was het Sluiten van de betonketen waarbij betrokkenen een Betonakkoord hebben gesloten met betrekking tot een Nationale standaard: ‘Circulair Beton’ en circulair mineraal. Deze circulariteit wil men voor zoveel mogelijk materiaal, waaronder ook hout en staal bereiken. Dit betekent dat de sloopkogel in de ban is gedaan en dat een af te breken gebouw op de tekentafel als het ware in legoblokjes wordt verdeeld en dat deze blokjes in een nieuw gebouw worden aangebracht. We werden verrijkt met nieuwe begrippen als refuse, reduce, redesign, re-use, repair, enz. Voor de liefhebber allemaal ongetwijfeld te vinden op internet.

Kunde, kennis en wetgeving gaan steeds meer samenwerken en het ministerie van Binnenlandse Zaken is hierbij een belangrijke partner. Bovendien staat dit ministerie onder commando van een artillerieofficier b.d. Uiteraard kwam dus ook aan de orde hoe de artillerie meer circulair zou kunnen schieten. Het idee om hiervoor een commissie samen te stellen wordt nog in beraad gehouden.

Onze voorzitter dankte de heer Van de Beek voor zijn boeiend betoog, ging nog in op de circulaire materie en sloot zijn dankwoord af met het overhandigen van een fles Barbarabitter en het collectorsitem de balpen met daarop de tekst: Vereniging Officieren Artillerie.

Aan een voortreffelijke dis, na dit gepassioneerde betoog van de spreker, werden onderling de nieuwe inzichten besproken  en teruggekoppeld naar de eigen situatie en een onzer merkte op dat onze Excalibur mogelijk het begin zou kunnen zijn van een aanzet tot een beetje circulaire artillerie.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB