VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 2 november 2023

Onze bijeenkomst in november is altijd bijzonder. Bijzonder vanwege de aanwezigheid van onze partners en een lezing. Na de storm te hebben getrotseerd troffen we elkaar in de Blauwe zaal om te luisteren naar onze spreker de Lt. Generaal bd Ton van Loon. Het onderwerp luidde: Europese veiligheid in een krankzinnige wereld. Onderwerpen die de revue passeerden waren: Geopolitieke realiteit; de Barbaarsheid en Theorie van oorlog; Strategisch plan; Europees denken; De oorlog is terug in Europa en het slagveld is in de Oekraïne; Voor wie zijn mensen wat waard in de oorlog; Disrespect voor regels en desinformatie; Kanonnenvlees; Omgaan met chaos; Inlichtingen; Wereldorde; NATO; Nieuwe koude oorlog; Europese weerbaarheid.

Hoewel de spreker met zijn bekende duidelijkheid en gedrevenheid wel de gehele avond zou kunnen vullen, moest onze voorzitter Piet Winckelmolen hem toch na 1 ½ uur op charmante wijze het woord ontnemen om zelf woorden van dank tot de generaal te richten. Woorden schoten te kort en daarom werden deze onderstreept met een fles barbarabitter en een balpen van de VOA afdeling Oldebroek.

Intussen had de hofmeester Norman al een voortreffelijk diner voorbereid. Na een ogenblik van stilte werd aandacht besteed aan de zieke leden. Na de soep vroeg procantor Piet de aandacht om uit te leggen hoe men het eerste couplet van het Artillerielied het beste kon zingen. Uiteraard lag de vergelijking met de Maastrichter Stars voor de hand. Na afloop bleek dat men ook in Maastricht best nog iets kon leren, in ieder geval qua volume.

Na het hoofdgerecht nam onze voorzitter het woord om onze voormalige dienster, die ‘afzwaaide’ tijdens de coronaperiode, in het zonnetje te zetten. Hij prees haar bedieningscharme en persoonlijke aandacht voor alle leden en hoewel ze tevoren had aangegeven van de Afdeling geen tegenprestatie te willen, was ze toch aangenaam verrast toen haar een boeket bloemen en een cadeaubon werd overhandigd met de boodschap erbij toch vooral iets voor zichzelf te kopen. Na enige aarzeling beloofde ze dat te doen. Dit zal ook worden gecontroleerd! Deze geste alsmede om het aangenaam verpozen naar een nog hoger niveau te tillen, werd het vierde couplet van ons lied ingezet. Zelfs enige meisjes waren tot tranen toe bewogen.

Na het diner werd er nog voldoende koffie gedronken en bijgepraat om allerlei emoties naar een zodanig niveau terug te brengen dat we op verantwoorde wijze de storm en regen konden trotseren.
Een avond om nooit te vergeten!!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB