VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 3 mei 2022 Klootschieten

Eén van de vele hoogtepunten die de afdeling Oldebroek kent, is het grote klootschietfestijn in mei. Dit jaar, na het overgeven van de leiding en de daarbij behorende spullen, door Halbo B uit L, georganiseerd door en onder leiding van Nico V uit E. Niet gehinderd door de zon werd het toch zo’n verbeten en warme strijd, soms met gevaar voor eigen leven want een kloot richten is niet eenvoudig, dat de heide na onze doorkomst toch behoorlijk was gehavend. Om toch de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen had Commandant ASK Marco H uit Z hoogstpersoonlijk bureau veiligheid bemand. Mede door zijn bekwaamheid kon hij zelfs enkele deelnemers met een kwinkslag tot de orde roepen. Immers veiligheid gaat voor alles!

De inspanning was zo immens dat zonder zowel liquide als stevige foerage niemand ongeschonden de eindstreep zou hebben gehaald. Dus werd er ter hoogte van Kingsroad een ruim bestand ingelast. Mensen die slecht ter been waren werden gemechaniseerd aangevoerd om, enigszins partijdig, hun relaties aan te vuren. Het gerucht ging zelfs de ronde dat er ook stimulerende middelen onder tafel werden doorgegeven. Wel werd er aangekondigd, om de gehele strijd toch sportief te laten verlopen, dat de winnaars op doping zouden worden gecontroleerd. Al met al bereikte de deelnemers met slechts één gewonde hun doel tegenover de officierscantine. Daar werden de resultaten aan de wedstrijdleiding overhandigd zodat die, zonder zichtbare omkopingspogingen, de uitslag kon vaststellen.

Na de ploegenstrijd waar kameraadschap en opofferingsgezindheid een grote rol speelde, werd de individuele strijd, ingedeeld naar sekse, hetgeen op zich geen probleem bleek te zijn, mede gezien de ouderwetse inslag der strijdenden, beduidend grimmiger. Om te voorkomende dat de dames te lang zouden redetwisten, mochten die aanvangen. Het moet gezegd dat iedereen weer redelijk sportief werd aangemoedigd hetgeen bij de mannen toch duidelijk minder was maar gehard in de koude oorlog deed iedereen wat hij moest doen.

Onder grote spanning togen de strijders naar binnen waar een ieder onder hoogspanning op de uitslag wachtte. Na een ingewikkelde berekening bleek het team van Ria, Ton en Cees als eerste te zijn geëindigd. Het tweede, derde en vierde team eindigde als 2de, 3de en 4de.

Vervolgens steeg de spanning ten top en verschillende strijders hadden nog enige hoop die dra door Nico de grond in werd geboord. Aggie R uit Z werd individueel kampioen bij de dames. Zij werd door Toos King uit E, die 12 april haar 99ste verjaardag had gevierd, gekroond met een nieuwe kloot waarmee je zelfs een flesje bier kunt openen. Daarnaast ontving ze ook nog, dit jaar voor het eerst, een wisseltrofee. Voor de mannen bleek de uitslag wat makkelijker want de winnaar van vorig jaar, Gijs d J uit E, bevestigde nu wederom zijn kunde en vooral geluk, immers je kunt zo maar van de weg raken.

Deze geweldige middag werd afgerond met een voortreffelijk diner, verzorgd door Normen en zijn dames. Zelfs het bestuur ging uit zijn dak door, alweer, een rondje aan te bieden en om de middag als totaal met een lied op te luisteren, zette Piet W uit D het artillerielied in hetgeen zowel vrouwhaftig als mannelijk werd gevolumiseerd!

Het is heel goed dat het nog een jaar duurt voordat de afdeling weer kan klootschieten want iedere maand zou niet haalbaar zijn. Volgend jaar wordt Toos 100 en dat gaan we vieren!

Login ledengedeelte VOAWEB