VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 4 januari 2024

Op leeftijd zijn, kan ook voordelen hebben. Je kunt tijdens het vuurwerk van Oud- op Nieuwjaar je gehoorapparaat even op dimmen zetten. Je moet dan wel zorgen dat het apparaatje tijdens een sprankelende toespraak van de voorzitter van de VOA afdeling Oldebroek weer op de juiste sterkte staat. Na zijn nieuwjaarswens aan alle aanwezigen besprak onze voorzitter Piet Winckelmolen in het kort de huidige toestand in de wereld. Zijn, voor alle aanwezigen begrijpelijke, conclusie was dat het beter zou kunnen en ook moeten. Ook de aanwezige cavalerist Tom was het hier mee eens.

Vervolgens hielden we een moment stilte om te denken aan de leden die ons in 2023 zijn ontvallen. Ook degenen die om gezondheidsredenen niet konden komen, ontsnapten niet aan de aandacht van de voorzitter. De sfeer werd vrolijker bij de mededeling dat Marijke en Fred Müller op 27 december 2023 60 jaar getrouwd waren. Hetgeen door een der aanwezigen werd becommentarieerd als ouderwets, degelijk en beTROUWbaar. Hetgeen door iedereen werd beaamd. De afdeling Oldebroek heeft in 2023 een goed jaar gehad met leuke bijeenkomsten die regelmatig nog prettiger waren door de aanwezigheid van onze echtgenotes. Reden genoeg om deze trend in 2024 voort te zetten. Voorzitter Piet beëindigde zijn toesprak met de wens vooral gezond te blijven en elkaar vast te houden als dat nodig is.

Dit gezegd hebbend, was het tijd om te toasten op het Nieuwe jaar. Na een uurtje elkaars gezondheid, die van de familie, de toestand in Nederland, inclusief het weer en de temperatuur in de wereld te hebben doorgenomen, was het tijd om aan een mooi gedekte tafel te gaan. Ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk, zoals eerder vermeld, bood de familie Müller een drankje aan en alsof dit nog niet genoeg was deed chef Norman dit nog eens dunnetjes over, inclusief de wensen van de keukenbrigade. Of beide drankjes ook nog van invloed waren op de uitermate gezellige sfeer zullen we niet kunnen bevroeden maar het heeft ongetwijfeld mede geleid tot het in stand houden van de traditie die tot volle uiting kwam in het zingen van het eerste couplet van het artillerielied.
Kortom de Afdeling Oldebroek toog het jaar 2024 dreunend in.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB