ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 5 januari 2023 De kop is er af

Met de restjes van het verboden vuurwerk nog in de oren kwamen de leden van de afdeling Oldebroek, de meesten vergezeld door hun dames, bijeen in de mooi versierde cantine van het ASK. Sommigen begroetten elkaar nog wat afstandelijk met het coronavirus nog in het achterhoofd, maar niet minder hartelijk.

Het hoogtepunt vóór het diner was de korte, daadkrachtige en heldere toespraak van de afdelingsvoorzitter Piet W. uit Dronten. Een symmetrische toespraak met drie punten uit 2022  en drie punten voor 2023. Het meest heldere en praktische punt was de glazen bol waarmee niet duidelijk de toekomst is te voorspellen. De gezelligheid werd voortgezet tijdens een voortreffelijk diner dat geopend werd door een gastspreker, in casu de chef hofmeester Norman B. Hij hoopte met hun trio in 2023 de afdeling weer van grote dienst te zijn. Om deze gedachte kracht bij te zetten, bood hij de aanwezigen een drankje aan en proostte, mede namens zijn brigade, op ons aller gezondheid en fijne samenwerking. Waar maak je dit nog mee. Nou ja, in het ASK.

Wat later bleek dat bij verschillende leden het bruisende van de jaarwisseling nog niet geheel uit het hoofd was verdwenen want in een niet al te helder ogenblik maakte een glas wijn van een niet nader te noemen schrijver een schuiver over het maagdelijk witte tafellaken. Na een kortstondig onderzoek naar oorzaak, aanleiding en gevolg, bleek dat het gevolg  eigenlijk de oorzaak van het ongeluk was waardoor de aanleiding mede tot het gevolg leidde! Over potentiële repercussies, eventueel rekening man, werd nog niet gesproken. Na enige sussende woorden van de voorzitter sloeg de sfeer weer ten goede om bij het zingen van het eerste couplet van het artillerielied, teven s met de belofte om het vierde couplet te zingen bij de volgende keer als de dames aanwezig zijn. Wel met de opdracht om de tekst te kunnen produceren zonder een blik op een papiertje. Waarvan acte.

Na het diner maakte men nog gebruik om bij het genot van koffie en bonbon te constateren dat deze bijeenkomst een goed en mooi begin was om 2023 in te luiden.

De afdeling heeft er zijn in!

Login ledengedeelte VOAWEB