VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 6 juli 2023

In juli was voor de VOA de landelijke BBQ-dag waarbij alleen leden van de Afdeling Oldebroek aanwezig waren, behalve dan natuurlijk onze vaste gasten Hendrik en Kees met partner Ans. Toch was het zeer gezellig! De binnendruppelende deelnemers konden zich bij binnenkomst laven aan thee of koffie met gebak om zo alvast te wennen aan een verwenmiddag. De zonnige bijeenkomst werd, min of meer officieel, geopend door onze voorzitter die opgewekt allen, maar speciaal de dames, welkom heette en ook nog, namens de vereniging, een rondje aanbood. De stemming zat er direct goed in.

Intussen had hofmeester Norman met zijn bemanning, die voornamelijk uit dames bestond, vele lekkernijen waaronder stukjes van dode beesten zo smakelijk gedrapeerd dat het commando ‘aanvallen’ geheel overbodig was.De voortreffelijke ambiance ambiance leidde ook tot interessante gesprekken waarbij een konijntje in het struweel enkele meters verderop op slinkse wijze getuige van was. Misschien zien we het volgend jaar nog terug in een andere gedaante!

De afsluiting met een ijsdessert kon de warmte bij de aanwezigen niet meer wegnemen en iedereen kon voldaan en tevreden huiswaarts keren.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB