VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 7 maart 2024

Onze bijeenkomst in maart is altijd bijzonder en spannend want dat is de maand van onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering. Of het om de voorbereiding ging of vanwege de spanning is nog steeds onbekend maar onze voorzitter ging precies een week vóór de vergadering naar Spanje. Volgens hem vloog het vliegtuig op de terugreis toch wat langzaam en was de bagageafhandeling op Schiphol ook fors traag. Het gevolg was wel dat hij pas na de vergadering vernam dat hij was herkozen. Hij slaakte een zucht van verlichting en zijn schouders zakte bijna tot kniehoogte. Daarna nam hij van eenieder de warme felicitaties in ontvangst en kon, tot vreugde van allen, een rondje aanbieden …… namens het hoofdbestuur.

Intussen hadden de overige bestuursleden de kastanjes met verve uit het vuur gehaald. Onder leiding van onze penningmeester Paul verliep de vergadering zeer vlot en zelfs na de toelichting op de financiële stukken was alles duidelijk. De commissaris evenementen, ons aller Nico, die vanaf 2018 zelfs ingewikkelde situaties in rustig vaarwater kon brengen, trad af om als jeugdige tweeëntachtiger nog andere plannen tot uitvoering te kunnen brengen.

Bij absentie van de voorzitter dankte de secretaris Nico voor zijn collegialiteit en inzet om ieder evenement, inclusief het klootschieten, tot een succes te maken. Omdat dit allemaal niet eenvoudig is, verklaarde hij zich ook bereid om zijn opvolger in te werken. Het toespraakje werd afgesloten met de overhandiging van een echt boek. Nico dankte het bestuur en de leden voor het vertrouwen in hem en keek met voldoening terug op de samenwerking.

Tevoren had het bestuur een oproep geplaats zodat alle leden in de mogelijkheid waren gesteld zich aan te melden voor deze boeiende functie. Toen gebeurde wat het bestuur eigenlijk wel had verwacht: vanwege bescheidenheid had niemand zich aangemeld zodat Hein H. uit Apeldoorn met luid applaus werd gekozen tot de nieuwe commissaris evenementen. Al met al duurde de ALV toch nog ruim twintig minuten. Als laatste vroeg de oudste kanonnier Halbo het woord en hij bedankte, mede namens allen, het bestuur voor zijn inzet in het afgelopen verenigingsjaar.

Daarna werd het, als vanouds, weer gezellig met als tweede hoogtepunt het diner dat niet alleen door onze nieuwe kok Guido bijzonder smaakvol was samengesteld maar nog lekkerder smaakt door zijn uitleg en de charmante bediening.

Dat bij zo’n voortreffelijk diner een drankje hoort, is inmiddels bekend doch niet de manier waarop dit gebeurt. Nico en Fred boden ter gelegenheid van hun verjaardag een drankje aan. De minst vrolijke onder ons, ja die is er ook, merkte op dat het aanbieden van een drankje met tweeën goedkoper is. Eyo liet dit vanwege zijn toekomstige verjaardag niet over zijn kant gaan en sloot zich aan bij de twee vorige schenkers. Wellicht een goed voorbeeld voor toekomstige jarigen.

De voorzitter, bekomen van zijn reis naar het Zuiden en tot rust gekomen door de verkiezingsuitslag kon, na enige blijkbaar noodzakelijke toelichting, het artillerielied inzetten. Dit werd met luider stem door iedereen meegezongen. De ene muzikale deskundige onder ons merkte op, nadat ook de echo voorbij was, dat het zangniveau nog steeds omhoog ging.

Gelaafd met collegiale gezelligheid en een goed diner kon iedereen, langs alle wegafzettingen, weer proberen de weg naar huis te vinden, zelfs ons erelid!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB